Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Agencje

 

Agencje wykonawcze – są podmiotami realizującymi zadania administracyjnego prawa gospodarczego. Są formą pośredniej administracji gospodarczej.

Agencja to państwowa osoba prawna tworzona na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). Zasady działania agencji wykonawczej określa ustawa oraz statut. 

 

W województwie lubelskiem znajduja się:

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A -  powstała jako efekt współpracy partnerów lokalnych i dofinansowania w ramach PIL Phare 9111

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie -  jest wojewódzką jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej. Agencja została utworzona z mocy uchwały Nr VII/101/07 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie utworzenia Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. 

Agencja jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)