Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

100 mln zł czeka na przedsiębiorców z Polski Wschodniej, którzy chcą zdobyć klientów na zagranicznych rynkach.

poniedziałek, Styczeń 29, 2018

Pula 100 mln zł czeka na przedsiębiorców z Polski Wschodniej, którzy chcą zdobyć klientów na zagranicznych rynkach. 

 

A dlaczego nie postawisz sobie poprzeczki wyżej?​

 

Działając w biznesie, dążysz do sukcesu rynkowego. Najczęściej myślisz o rynku lokalnym i krajowym. A dlaczego nie postawisz sobie poprzeczki wyżej? Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych, jak wiele korzyści płynie z umiędzynarodowienia firmy. Dobrze przeprowadzony proces internacjonalizacji to szansa nie tylko na zwiększenie dochodów, ale i uniezależnienie się od jednego, krajowego rynku, a tym samym zapewnienie stabilnej pozycji firmy w kolejnych latach.

 

Nabór wniosków w działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP

  • rozpocznie się 27 lutego br., wg zmienionych i bardziej atrakcyjnych zasad
  • Ekspansja zagraniczna to dla firmy konkretny zysk – nie tylko bezpośredni wzrostu dochodów, ale również możliwość zdobycia cennego doświadczenia, dostępu do nowych technologii, czy nawiązania wartościowych biznesowych relacji.

 

Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Intensyfikacja działalności eksportowej i inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw jest jednym z ważnych wyzwań wskazanych w Planie Premiera Morawieckiego. Potencjał firm z Polski Wschodniej do ekspansji zagranicznej jest bardzo duży. Wiele wyróżniających się pod względem jakości produktów i usług czeka na swoją szansę na zagranicznych rynkach. Wierzę, że z pomocą Programu Polska Wschodnia będzie to łatwiejsze.

 

Pierwsza z wprowadzonych zmian w tegorocznym konkursie to większa kwota dofinansowania. Przedsiębiorca może otrzymać do 800 tys. zł dotacji na wsparcie ekspansji na zagraniczne rynki. Pokryje ona aż 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zmiana to również rozszerzony katalog kosztów, na jakie firmy mogą przeznaczyć dotację. Teraz będą mogły sfinansować udział w szkoleniach, wytworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych, a także przygotowanie badań i testów produktów przeznaczonych na zagraniczne rynki.

 

Zwiększamy limit wydatków na udział w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych. Odpowiadamy tym samym na oczekiwania przedsiębiorców. Wierzymy, że zaowocuje to jeszcze większą liczbą kontraktów - zaznacza wiceminister.

 

 

W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Nabór wniosków potrwa do 29 marca br. Kolejna runda naboru w działaniu 1.2 wystartuje jeszcze w lipcu tego roku.

 

Aktualne kryteria wyboru projektów

 

Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.