Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

30 lat inwestycji amerykańskich w Polsce - Raport Amerykańskiej Izby Handlowej

poniedziałek, Czerwiec 29, 2020

Amerykańska Izba Handlowa ma przyjemność przedstawić kompleksową analizę inwestycji amerykańskich w Polsce, a tym samym podkreślić, jak ważną rolę odgrywa kapitał amerykański, technologie i know-how w dotychczasowym sukcesie gospodarczym Polski i odporności kraju w obliczu pandemii COVID-19.

 

Analiza przedstawia międzynarodową sytuację gospodarczą jeszcze przed pandemią koronawirusa. Skutki ekonomiczne, zakłócenia w łańcuchach dostaw i zatrudnieniu będą miały istotny wpływ na rynek, firmy i ich plany oraz pracowników. AmCham współpracuje z rządem i sektorem publicznym w wielu obszarach, m.in. w kwestiach związanych z VAT, ZUS, zatrudnieniem i elastycznością pracy zapewniając, że maksymalizują zdolność do pozytywnego oddziaływania na społeczeństwo w nadchodzących miesiącach. Wiele firm członkowskich Amerykańskiej Izby Handlowej wspiera wysiłki mające na celu ograniczenie skutków pandemii, a także bezpośrednio wspiera podmioty świadczące usługi medyczne na pierwszej linii frontu. Firmy członkowskie zapewniają także niezbędne narzędzia umożliwiające uczniom kontynuację edukacji, a władzom pracę i zarządzanie z wykorzystaniem nowych technologii.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Rapotem