Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Agro Security Forum AGROSEC 2016

poniedziałek, Maj 30, 2016

„Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego bezpieczeństwem gospodarczym kraju”- to temat przewodni Agro Security Forum AGROSEC 2016, organizowanego przez Europejskie Centrum Biznesu w dniu 9 czerwca w Warszawie.

 Podczas wydarzenia zaproszeni goście, a są wśród nich m.in. politycy, ekonomiści, przedstawiciele przemysłu rolniczego i przetwórczego, omawiać będą temat bezpieczeństwa sektora rolno-spożywczego w kontekście bezpieczeństwa gospodarczego kraju.

AGROSEC 2016 to doskonała okazja do promocji naszego regionu, który słynie z mocnej pozycji branży rolno-spożywczej. Podczas wydarzenia zespół Biznes Lubelskie organizuje stoisko promocyjne województwa lubelskiego.

W programie forum przewidziano kilka sesji tematycznych, podczas których uczestnicy dyskutować będą m. in. o kondycji branży rolno-spożywczej po 27 latach przemian ustrojowych w Polsce oraz wpływie członkostwa Polski w Unii Europejskiej na kondycję branży. Omówione zostaną również perspektywy rozwoju sektora w dobie zaostrzania się konkurencji, protekcjonizmu i globalizacji oraz wpływ nowych regulacji na przyszłość branży.

 Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa.

Link do wydarzenia

Program forum