Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Akceleracja startupów, czyli rusza NLAB - Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge

czwartek, Wrzesień 27, 2018

Rusza program akceleracyjny dla startupów: NLAB Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge

 

nlab akceleracja startup

 

Masz start-up? Chcesz wyjechać do Nevady i spełnić swój American Dream?

Województwo Lubelskie w partnerstwie ze Stanem Nevada zaprasza do udziału w pierwszym polsko-amerykańskim programie akceleracji NLAB Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge.

 

Dla kogo?

Ciekawe start-upy z siedzibą w Województwie Lubelskim, zarejestrowane od co najmniej 6 miesięcy. Konieczna znajomość języka angielskiego, zorientowanie na rozwój globalny, zdobywanie nowych doświadczeń, poszukiwanie partnerów i inwestorów dla swojego biznesu.

 

Po co?

Pilotażowy program ma na celu wyłonienie i wsparcie lubelskich start-upów, które posiadają największy potencjał rozwoju poprzez udział w programie akceleracji w Stanach Zjednoczonych.

 

Zasady

Rekrutujemy 30 start-upów, które biorą udział w dwóch dniach Bootcamp Lubelskie w Lublinie. W programie warsztaty, konsultacje i spotkania mentoringowe z uznanymi w środowisku start-upowym trenerami. Z 30 firm wyłaniamy 20-tkę, która uczestniczy w trzecim i czwartym dniu Bootcampu, gdzie w małych grupach pracuje z trenerami z Polski i Nevady. Zwieńczeniem Bootcampu jest Demo Day, gdzie 20 start-upowców pitchuje i staje w ogniu pytań jurorów.

Zwycięską 10-tkę podzielimy na dwie grupy, które polecą do Nevady (Województwo Lubelskie pokrywa koszty przelotu i zakwaterowania). Tam spędzają 14 dni wypełnionych spotkaniami, networkingiem i ogromem wiedzy od wybitnych specjalistów z zakresu rozwoju start-upów, internacjonalizacji i innowacji. Tydzień na północy w Reno i Carson City, tydzień na południu w Las Vegas. Co więcej, program spotkań w Nevadzie będzie dopasowany do profilu zwycięskich firm. Niezwykłe miejsce, niezwykli ludzie, niezwykłe możliwości!

 

Z kim?

Operatorem programu jest Investin Sp. z o.o. natomiast partnerzy programu po stronie Nevady to m.in.:

 • Biuro Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego,
 • Polsko-Amerykańska Izba Handlowa w Nevadzie,
 • Nevada Institute for Autonomous Systems,
 • Waterstart,
 • StartUp NV,
 • Adams Hub,
 • UNLV International Gaming Institute,
 • Work in Progress,
 • Ozmen Center for Entrepreneurship,
 • Economic Development Authority of Westen Nevada,
 • Las Vegas Global Economic Alliance,
 • Nevada Advanced Autonomous Systems Innovation Center
 • ...i wiele innych!

 

Kiedy?

 • 15 września - 1 października (do godz. 10:00) - nabór do programu 
 • 3-6 października - Bootcamp Lubelskie 
 • 11 października - Demo Day 
 • 18 listopada – 1 grudnia 2018 - pobyt I grupy w Nevadzie 
 • między 13 a 31 stycznia 2019 - pobyt II grupy w Nevadzie

 

Jestem zainteresowany!

Na zgłoszenia czekamy od 15 września do 1 października do godz. 10:00.

Aby wziąć udział w programie wypełnij:

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis  (zał. nr 5); UWAGA! W przypadku otrzymania pomocy do minimis należy wypełnić zestawienie oraz dołączyć stosowne zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis,
 • kartę dot. obowiązku informacyjnego (zał. nr 4) oraz
 • dołącz wypis z KRS lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wydany (wygenerowany w przypadku CEDG) nie później niż 3 miesiące od daty złożenia Formularza Zgłoszeniowego,
 • bilans i rachunek zysków i strat za okres od stycznia 2017 roku prowadzenia działalności w układzie kwartalnym lub kopię książki przychodów i rozchodów. Jeśli start-up rozpoczął działalność po styczniu 2017 roku to za okres prowadzenia działalności.

 

Komplet dokumentów wyślij na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej 

ul. Grottgera 4

20-029 Lublin

z dopiskiem NLAB Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge

lub skanem na adres coie@lubelskie.pl.

 


WAŻNE!

Każdorazowo o dacie doręczenia decyduje data wpływu Formularza Zgłoszeniowego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, najpóźniej do dnia 1 października 2018 r. do godz. 10:00. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Formularz Zgłoszeniowy wraz z pozostałymi załącznikami wskazanymi w Regulaminie można przesyłać również elektronicznie w postaci skanów dokumentów na adres: coie@lubelskie.pl do dn. 1 października 2018 r. do godz. 10:00.

Prosimy również zwrócić uwagę na dokumenty. Wszystkie dokumenty MUSZĄ być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

Dokumenty niekompletne nie będą podlegały uzupełnieniom.


 

Zachęcamy także do zapoznania się z regulaminem konkursu, kartami oceny oraz wzorem umowy, którą zawrzemy ze zwycięską 10-tką.

 

Nie zwlekaj, na zgłoszenia czekamy tylko do 1 października do godz. 10:00!

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z koordynatorem programu:

Joanna Brzoskowska-Czerepiuk

tel.: 506 196 909

mail: j.brzoskowska-czerepiuk@investin.pl.


ZAŁĄCZNIKI

Regulamin konkursu: NLAB - Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge [zaktualizowany]

zal._nr_1_-_formularz_zgloszeniowy.docx

zal._nr_2_-_karta_oceny_formalnej.docx

zal._nr_3_-_karta_oceny_merytorycznej_0.docx

zal._nr_4_-_obowiazek_informacyjny_0.doc

zal._nr_5_-_oswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy_de_minimis_0.doc

zal._nr_6_-_umowa_o_dofinansowanie_0.doc