Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Ankieta “Rozwój, wyzwania i bariery start-upów: Mazowieckie i Lubelskie”

piątek, Maj 28, 2021

Zapraszamy start-upy z mazowieckiego i lubelskiego do udziału w międzynarodowym badaniu ankietowym START EASY

 

Ankieta “Rozwój, wyzwania i bariery start-upów: Mazowieckie i Lubelskie” jest kluczowym elementem projektu START EASY „Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” (Inteligentne narzędzia do szybkiego i łatwego zakładania firm w Europie: zasada jednorazowości) realizowanego w ramach programu Interreg Europe.

Międzynarodowe badanie ankietowe jest prowadzone przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. wspólnie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. Skierowane jest do start-upów działających na terenach województwa lubelskiego i mazowieckiego – zarówno polskich, jak i zagranicznych zespołów start-upowych.

Celem ankiety jest analiza jakości regionalnego ekosystemu start-upów, ich potencjału, czynników wzrostu, a także głównych barier rozwojowych i wyzwań rynkowych. Jej rezultaty pozwolą lepiej poznać polityki i instrumenty publiczne oferowane przez europejskie organizacje i administrację publiczną jako narzędzie wsparcia nowych i innowacyjnych przedsiębiorstw, a także zrozumieć wpływ pandemii COVID-19 na kondycję start-upów.

Weź udział i wypełnij ankietę

Ankieta jest anonimowa, a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w kontekście projektu START EASY. Odpowiedzi na pytania powinny zająć nie więcej niż 10 minut.

Ankieta jest dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Biorąc udział w ankiecie:

#1 Pozwolisz lepiej zrozumieć potrzeby europejskich start-upów

#2 Dostarczysz cennych wskazówek o tym jak COVID-19 wpłynął na rozwój Twojego start-upu

#3 Wpłyniesz na jakość europejskiego ekosystemu innowacji

#4 Pomożesz budować lepsze rozwiązania dla startu i rozwoju Twojej firmy

________________

Projekt START EASY to inicjatywa Regionu Katalonia wspólnie z międzynarodowym konsorcjum partnerów. Są to podmioty tworzące i realizujące polityki publiczne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a także instytucje otoczenia biznesu i inni interesariusze ze wszystkich zakątków Europy - Hiszpanii, Włoch, Litwy, Belgii, Francji, Łotwy i Polski. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu Interreg Europe – jednego z największych unijnych programów, którego celem jest wymiana doświadczeń europejskich partnerów na rzecz tworzenia lepszych instrumentów i polityk publicznych.

Więcej informacji możesz znaleźć tutaj: strona projektu Start Easy | strona Interreg Europe | Lubelski Park Naukowo - Technologiczny - Interreg Europe