Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Awans Polski w rankingu Doing Business

poniedziałek, Listopad 7, 2016

Doing Business to publikowany co roku raport Banku Światowego. Znajduje się w nim opis i porównanie warunków prowadzenia biznesu w 190 krajach świata. Raport analizuje przepisy regulujące działalność firm w zakresie m.in. pozyskiwania pozwoleń, płacenia podatków czy wymiany międzynarodowej. Raport wydawany jest nieprzerwanie od 2003 r.

W rankingu Doing Business 2017- Polska  zajęła 24. miejsce. Awans o jedną pozycję w stosunku do roku ubiegłego możliwy był dzięki wprowadzeniu nowego prawa restrukturyzacyjnego i nowelizacji prawa budowlanego.

Pozycja Polski w poszczególnych kategoriach w rankingu Doing Business 2017 (w nawiasie zmiana w stosunku do wyniku z roku ubiegłego):

zakładanie firmy – 107 (spadek o 22 pozycje)
- uzyskiwanie pozwolenia na budowę – 46 (awans o 6 pozycji)
- uzyskanie przyłączą elektrycznego – 46 (awans o 3 pozycje)
- rejestrowanie nieruchomości – 38 (awans o 3 pozycje)
- otrzymywanie kredytu – 19 (awans o 1 pozycję)
- ochrona inwestorów mniejszościowych – 49 (spadek o 7 pozycji)
- płacenie podatków – 58 (spadek o 11 pozycji)
- handel zagraniczny – 1 (bez zmian)
- dochodzenie należności z umów- 55 (bez zmian)

Cały raport w języku angielskim