Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

„Badania na rynek” – 500 mln zł na wdrożenie wyników prac B+R

czwartek, Styczeń 14, 2021

Już od 13 stycznia 2021 r. będzie można składać wnioski w kolejnej edycji konkursu „Badania na rynek”. Działanie jest finansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Konkurs „Badania na rynek” ułatwia wprowadzenie do sprzedaży nowych (lub znacząco ulepszonych) produktów oraz wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem wcześniej przeprowadzonych przez wnioskodawcę lub zleconych prac badawczo-rozwojowych. W konkursie mogą wziąć udział również przedsiębiorcy, którzy ww. prace zakupili.

 

O dofinansowanie w ramach programu mogą starać się firmy z sektora MŚP, które

  • prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski i zakończyły przynajmniej jeden pełny rok obrotowy.
  • w ciągu trzech lat (poprzedzających złożenie wniosku) ich minimalny próg przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym powinien wynieść 600 tys. zł dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 1 mln zł dla średnich.

 

Przyznane dofinansowanie firmy mogą przeznaczyć na

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji,
  • zakup nieruchomości,
  • roboty budowlane czy budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal.
  • pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • eksperymentalnych prac rozwojowych czy usług doradczych.

 

Wnioskujący mogą otrzymać do 80 proc. wartości projektu, co oznacza, że firmy muszą zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej 20 proc.

 

Więcej informacji o programieBadania na rynek – konkurs ogólny