Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Badanie „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”

piątek, luty 16, 2018

Badanie „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”

 

W związku z prowadzeniem przez PARP badania w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania, mającego na celu przeprowadzenie ankiet, a następnie wywiadów i Smart Labs, służących zidentyfikowaniu obszarów, które wpłyną na aktualizacją listy KIS lub mogą pretendować do wyłaniających się inteligentnych specjalizacji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie ankiety.

Zapraszamy Państwa do nowej inicjatywy związanej z wyłonionymi dla naszego kraju 17 inteligentnymi specjalizacjami, które są wspierane i monitorowane pod kątem ich potencjału rozwojowego dla naszej gospodarki oraz pod kątem ich udziału we wsparciu ze środków publicznych. Badanie „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii  i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a jednym z elementów tego projektu jest SMART PANEL, czyli badanie potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorców. Najważniejszym celem tego badania, realizowanego przez PARP, jest wyłonienie nowych obszarów/dziedzin, które mogą stać się nowymi specjalizacjami krajowymi.

 

Ankieta

Będziemy bardzo zobowiązani za Państwa pomoc w identyfikacji nowych specjalizacji. Wiąże się to z jednorazowym wypełnieniem ok. 20-minutowej ankiety, która znajduje się tutaj.

 

Osoby, które odpowiedzą na ankietę otrzymają w podziękowaniu atrakcyjne publikacje książkowe i audiobooki do wyboru.

Ponadto, przedstawiciele firm, które zostaną zidentyfikowane jako działające w obszarach o wysokim potencjale rozwojowym, będą zapraszani na spotkania oraz warsztaty, w trakcie których będą mieli okazję poznać inne firmy i instytucje (badawcze, naukowe) działających w danym obszarze. Spotkania będą służyły wypracowaniu – we współpracy z ekspertami – pomysłów na wspólne przedsięwzięcia oraz rekomendacji dotyczących sposobów wsparcia przedsiębiorstw ze środków publicznych.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety do 19 lutego br. i z góry bardzo dziękujemy za poświęcenie nam swojego czasu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z p. Dorotą Frączek z PARP (tel: 22 432 83 50, mail: dorota_fraczek@parp.gov.pl.