Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Cykl bezpłatnych spotkań Biznes Lubelskie

wtorek, Kwiecień 24, 2018

Biznes Lubelskie – ruszamy z cyklem spotkań dla przedsiębiorców

 

bezpłatne spotkania biznesowe dla przedsiębiorców

 

Celem spotkań jest stworzenie przestrzeni do wzajemnego poznania się i dyskusji, a także przedstawienie dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. Inicjatywa przyczyni się do znalezienia rozwiązań w aspekcie rozwoju społeczno – gospodarczego regionu i wyzwań dla władz lokalnych w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, eksportu, nowych inwestycji oraz tworzenia większej liczby miejsc pracy.

Samorząd Województwa Lubelskiego, jako podmiot, który koordynuje politykę rozwoju regionu, wspiera eksporterów oraz dynamizuje działania wspierające ww. podmioty w celu podnoszenia gospodarczej konkurencyjności regionu. Istotnym czynnikiem powodzenia tych działań jest prowadzenie dialogu społecznego w celu identyfikacji oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców oraz wdrożenia najbardziej efektywnych instrumentów wsparcia.

Spotkania będą skierowane do obecnych i przyszłych eksporterów z małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, szczególnie reprezentujących branże m.in. rolno-spożywczą, maszynową, drzewno-meblarską, medyczną, a także branże wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji jako kluczowe z punktu widzenia dynamizacji procesów innowacyjnych w regionie, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu.

 

Chcę wziąć udział!

 

 KLIKNIJ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Sprawdź programy najbliższych spotkań

⤵⤵⤵

24 kwietnia | Miasto Lublin

26 kwietnia | Puławy

8 maja | Chełm (powiat)

 


 

Minione wydarzenia:

18 kwietnia | Opole Lubelskie

Galeria: