Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Dla studentów o przedsiębiorczości

poniedziałek, Listopad 26, 2018

Dziś student, jutro przedsiębiorca

W dniach 13 i 22 listopada braliśmy udział w zajęciach o przedsiębiorczości dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Zajęcia z przedsiębiorczości dla studentów KUL
Prelegenci podczas zajęć o przedsiębiorczości 22 listopada. Od lewej: Marta Smulkowska-Marek (Biznes Lubelskie), Jacek Skrzyniarz (AIP Lublin).

 

W ramach zajęć rozmawialiśmy m.in. o podejmowaniu biznesowych inicjatyw, aktywności w organizacjach i pasjach przekuwanych we własny biznes.

Reprezentantem Biznes Lubelskie podczas spotkań była Marta Smulkowska-Marek, Koordynator ds. promocji i informacji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w Departamencie Gospodarki i Współpracy Zagranicznej.

Ponadto w panelach udział brali: Aleksandra Kulik, Wiceprezes Fundacji Sempre a Frente oraz Jacek Skrzyniarz, Prezes Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Moderatorem obu spotkań był Pan Dziekan dr hab. Konrad Klimkowski.

 

Panel dyskusyjny o przedsiębiorczości KUL

 

Zajęcia z przedsiębiorczości organizowane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dedykowane są dla studentów I roku. Ich ideą jest propagowanie od początku kształcenia na uczelni wyższej postaw przedsiębiorczych, edukowanie młodych ludzi w tym zakresie i zachęcanie do podejmowania biznesowych inicjatyw. Zajęcia odbywają się w formie praktycznych warsztatów, testu talentów, wykładów i dyskusji. Do tego procesu dydaktycznego Władze Uczelni zapraszają również praktyków otoczenia biznesu - przedstawicieli otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych.

W ramach panelu dyskusyjnego prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi, przemyśleniami na temat rynku pracy i przedsiębiorczości. Przybliżyli także uczestnikom rynek pracy z perspektywy biznesowej oraz podpowiadali, jak inwestować w siebie i jak przekuć pasję we własny biznes.

Galeria: