Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Dofinansowanie w ramach działania 3.5 - Bon na doradztwo

poniedziałek, Październik 21, 2019

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 3.5 Bon na doradztwo, które odbędzie się 5 listopada 2019 r. Szczegółowych pytań dot. miejsca spotkania udzielą pracownicy Punktu Kontaktowego RPO w LAWP.

W przypadku pytań zachęcamy do korzystania z obsługi telefonicznej Punktu Kontaktowego RPO w LAWP pod numerami telefonu 81 462 38 31 i 81 462 38 12 lub osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 przy ul. Wojciechowskiej 9a w Lublinie.

 

Działanie 3.5 Bon na doradztwo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Cel Działania

 

 

 

 

Typy Projektów

Wzrost konkurencyjności oraz podniesienie jakości i efektywności

zarządzania przedsiębiorstwami z sektora MŚP poprzez ułatwienie

dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych od

podmiotów zewnętrznych.

 

Zakup usług doradczych możliwy będzie w zakresie m.in.*:

 

  • prawa własności intelektualnej,
  • zarządzania wzornictwem przemysłowym,
  • prawa zamówień publicznych,
  • optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • usług HR służących poprawie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez wdrożenia narzędzi HR,
  • uzyskiwania certyfikatów jakości,
  • pozyskania partnerów technologicznych i biznesowych,
  • wprowadzania systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT,
  • wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt/optymalizacja kosztów i procesów.

 

* powyższy katalog jest zbiorem otwartym.

 

Typ Beneficjenta

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR

 

 

Pomoc publiczna   50%

Pomoc de minimis   80%

Maksymalna kwota wsparcia

 

Minimalna kwota wsparcia

 

Minimalna wartość projektu

150 000,00 PLN

 

5 000,00 PLN

 

10 000,00 PLN

 

Dodatkowe informacje

Przez specjalistyczne usługi doradcze rozumie się usługi doradcze niemające charakteru ciągłego ani okresowego. Nie są one też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak: rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

Zakup usług od podmiotów niepowiązanych z wnioskodawcą
i posiadających minimum 3-letnie doświadczenie udokumentowane referencjami z przeprowadzonych usług doradczych

 

Termin naboru wniosków o dofinansowanie

 

28.10.2019 r. – 29.11.2019 r.

Dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

 

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1657-3_5_bon_na_doradztwo.html