Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Dotacje na kapitał obrotowy z Funduszy Europejskich dla mikro i małych firm województwa lubelskiego już dostępne. W puli jest 74 mln zł! (AKTUALIZACJA)

czwartek, Lipiec 9, 2020

Już 16 lipca mikro i małe przedsiębiorstwa, będą mogły składać wnioski o dotację na kapitał obrotowy. Konkurs jest kierowany do firm z województwa lubelskiego, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z negatywnymi skutkami pandemii i odnotowały spadek obrotów o minimum 30 %. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Wnioski przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

 

– Tym razem liczy się kolejność zgłoszeń. Sam wniosek o dofinasowanie został maksymalnie uproszczony tak, aby każda firma mogła w prosty i szybki sposób złożyć swoją aplikację. Od 16 lipca od godziny 10.00.00 poprzez system LSI2014 przedsiębiorcy będą mogli aplikować o dofinansowanie w tym Działaniu. Nabór wniosków potrwa do wyczerpania 140 % alokacji przeznaczonej na nabór lub 5000 złożonych wniosków – mówi Elżbieta Katarzyna Kędzierska, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. – Finansowanie i utrzymanie bieżącej działalności przedsiębiorstw w okresie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 jest dla nas priorytetem. To przecież mikro i małe firmy stanowią o sile lubelskiej gospodarki. Dlatego wzmocnienie płynności finansowej rodzimych przedsiębiorców to cel również dla Samorządu Województwa Lubelskiego. – dodaje.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z dotacji na kapitał obrotowy będą mogli sfinansować wydatki związane z bieżącą działalnością firmy, w tym m.in.: wynagrodzenia, zakup materiałów czy usług, opłat bieżących takich jak: gaz, prąd, paliwo, koszty najmu powierzchni czy ubezpieczenia działalności gospodarczej.

 

Jaka jest kwota bezzwrotnej dotacji?

Kwota wsparcia uzależniona jest od liczby zatrudnionych osób w oparciu o umowę pracę, w przeliczeniu na pełne etaty w firmie i czasu na jaki przedsiębiorca będzie się starał o dofinansowanie, maksymalnie trzech miesięcy. Dla przykładu, samozatrudniony lub przedsiębiorca zatrudniający 1 pracownika na pełny etat będzie mógł wnioskować na okres jednego miesiąca o kwotę 7 845,11 zł, zaś wnioskując o wsparcie na trzy miesiące to odpowiednio kwota 23 535,33 zł. W przypadku 49 pełnych etatów w firmie, można aplikować na jeden miesiąc o dotację w wysokości 54 915,77 zł, a w skali 3 miesięcy to już 164 747,31 zł.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację?

Po pierwsze, aby przedsiębiorca mógł pozyskać dofinansowanie powinien zaliczać się do grupy mikro*, małych** firm lub być samozatrudnionym, a miejscem jego siedziby lub oddziału oraz prowadzenia działalności musi być województwo lubelskie.

(*W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. )
(**W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.)

Co więcej, wsparcie uzyska wyłącznie firma, która znalazła się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i odnotowała spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od 1 marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do tożsamego miesiąca ubiegłego roku.

Po trzecie, przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz prowadzi ją w momencie złożenia wniosku.

To trzy główne warunki, które musi spełnić firma aby móc starać się o dofinansowanie, pozostałe opisano w dokumentacji do naboru.

 

Gdzie znajduje się dokumentacja?

Dokumentacja do naboru dostępna jest na stronie internetowej: rpo.lubelskie.pl w zakładce wiadomości - nabory/konkursy. Tym razem również załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie zostały ograniczone do minimum.

 

Jaki jest termin na złożenie wniosku?

Nabór wniosków zaczyna się 16 lipca 2020 roku o godzinie 10.00 i potrwa nie dłużej niż do momentu wyczerpania 140 % alokacji lub do złożenia 5000 wniosków. Już od 9 lipca Wnioskodawcy mają możliwość wypełniać wniosek, tak aby wcześniej przygotować się do aplikowania o wsparcie.

 

Jak złożyć wniosek o dotację?

Wnioski aplikacyjne będą składane poprzez system teleinformatyczny lsi2014.lubelskie.pl

Osoba podpisująca wniosek musi posiadać profil zaufany EPUAP lub podpis elektroniczny, są one (jedno z wymienionych) niezbędne do stworzenia profilu firmy w systemie LSI2014 oraz do podpisania wysyłanego wniosku. Informacje jak krok po kroku stworzyć profil zaufany EPUAP oraz jak zarejestrować profil firmy w systemie LSI2014 dostępne są w filmach instruktażowych przygotowanych przez LAWP. Filmy dostępne pod adresem:
Filmy instruktażowe LSI 2014 (Część 1 - rejestracja w systemie EPUAP oraz rejestracja w systemie LSI2014,Część 2 - jak założyć profil wnioskodawcy w systemie LSI2014)

Pracownicy Punkty Kontaktowego LAWP odpowiedzą na Państwa pytania telefonicznie pod numerami telefonów 81 462 38 31 lub 81 462 38 12 oraz mailowo: lawp@lawp.eu . Zapraszamy do kontaktu!

 

AKTUALIZACJA (13.07.2020 r.)

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Webinarium dot. dotacji unijnych na kapitał obrotowy w ramach COVID-19 – samozatrudnieni, mikro i mali przedsiębiorcy 

https://www.youtube.com/watch?v=ffbgMBzLFZc&feature=emb_title

Poniżej znajduje się również Instruktaż wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

https://www.youtube.com/watch?v=-NmVqxjxn8w&feature=emb_title