Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Forum Inwestycyjne „Ternopil region INVEST 2019”

poniedziałek, Maj 13, 2019

Zapraszamy na Forum Inwestycyjne „Ternopil region INVEST 2019”, które odbędzie się 23 maja 2019 w Tarnopolu na Ukrainie.

 

Organizatorami tego przedsięwzięcia jest Tarnopolska Obwodowa Administracja Państwowa, Tarnopolska Rada Regionalna oraz Tarnopolska Rada Miejska. Program wydarzenia obejmuje prezentacje realizowanych inwestycji, potencjał turystyczny Obwodu Tarnopolskiego oraz aktualnie wdrażane projekty inwestycyjne.

Głowna tematyka paneli dyskusyjnych:

  • Sektor przemysłu rolno-spożywczego: nowe możliwości inwestycyjne
  • Turystyka i sektor kreatywny
  • Innowacje w dziedzinie dywersyfikacji źródeł energii opartych na zasobach biologicznych
  • Technologie informacyjne dziś i jutro
  • Ternopil – otwarty na inwestycje

Forum jest dobrą okazją do rozmów na tematy związane z rozwojem regionu Tarnopolskiego, a także współpracą polsko-ukraińską. Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Tarnopolu odbywa się cyklicznie od kilku lat, odwiedzają go przedstawiciele izb handlowo-przemysłowych, biznesu oraz inwestorzy.

Osoba do kontaktu – Pani Oksana Kachurivska – Dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Pozyskiwania Funduszy Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

tel.: + 38  0969977204,  0352 52 08 65,

e-mail: internationalrelations.te@gmail.com.

Organizatorzy zapewnią transport oraz wyżywienie dla uczestników  podczas wydarzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą oraz osoby zainteresowane udziałem do rejestracji na stronie wydarzenia www.te-invest.com