Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do projektu „Outplacement – to się opłaca”

poniedziałek, Czerwiec 1, 2020

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do projektu „Outplacement – to się opłaca”.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych z zakładów pracy objętych procesami restrukturyzacyjnymi z przyczyn niedotyczących pracownika z terenu gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystają ze wsparcia w ramach kompleksowego programu outplacementu (ukierunkowanego na dostosowanie się do zmian gospodarczych), który obejmie:
– Poradnictwo psychologiczne (średnio 6 godz./osobę),
– Doradztwo zawodowe:
• Indywidualne z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (6 godz./osobę),
• grupowe (24 godz./grupę).
– Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe,
– Pośrednictwo pracy (średnio 6 godz./osobę),
– Staże zawodowe dla 30 osób.

W ramach projektu zaplanowano organizację następujących szkoleń:

  • Kierowca kat. D z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną przewozu osób (200 godz. )
  • Kierowca kat. C, C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszona przewozu rzeczy oraz kurs przewozu materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy (240 godz.)
  • Junior Front -end Developer (240 godz.)
  • Pracownik ds. księgowości (180 godz.)
  • Social media Ninja (200 godz.)
  • Zawodowy kurs stylizacji paznokci (120 godz.)

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły.

Więcej informacji: KLIK

Szczegółowe informacje o projekcie i regulamin

Kontakt
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
tel. 81 710 19 00; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl, biuro@fundacja.lublin.pl