Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

„Grunt na Medal 2016” wybrany

piątek, Październik 21, 2016

 

Zakończyła się VII edycja ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal 2016”, który organizowany jest co dwa lata przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. we współpracy z regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora. Inicjatywa ma na celu wyłonienie i promowanie terenów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje produkcyjne. Do konkursu można było zgłaszać tereny o powierzchni powyżej 2 ha, przeznaczone pod inwestycje produkcyjne, leżące poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

Podczas uroczystej konferencji podsumowującej wyniki tegorocznej edycji konkursu, która odbyła się 20 października 2016 r. w Warszawie, wręczono statuetki i dyplomy zwycięzcom z poszczególnych województw. Z województwa lubelskiego o tytuł najlepszego terenu inwestycyjnego walczyły dwa miasta: Zamość i Hrubieszów. Ostatecznie, miano „Gruntu na Medal 2016” otrzymała działka leżąca na terenie miasta Zamość.

Przeważyły o tym m.in. takie czynniki jak:

  • dogodna lokalizacja terenu,
  • dobra droga dojazdowa do terenu,
  • regularny kształt działki,
  • dostępność wszystkich mediów
  • zachęty inwestycyjne.

Zwycięzcy konkursu uzyskali pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIiIZ oraz urzędy marszałkowskie lokalizacji zagranicznym inwestorom, a także będą promowane na forum międzynarodowym. 

Gratulujemy zwycięzcom!

 

Galeria: