Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Handel zagraniczny Polski w 2016 r.

poniedziałek, luty 20, 2017

 

Wg wstępnych danych GUS rok 2016  przyniósł wzrost polskiego eksportu o 2,3 proc. (do 183,6 mld euro), importu o 0,9 proc. (do 178,9 mld euro) oraz dalsze znaczące zwiększenie nadwyżki obrotów (ponad 2-krotne, do blisko 4,8 mld euro). Jakkolwiek był to słabszy wynik niż przewidywano w pierwotnych prognozach, to jednocześnie zdecydowanie lepszy niż zakładano ostatnio (głównie w wyniku notowanego w ostatnich miesiącach 2016 r. wyraźnego ożywienia w niemieckim handlu).

Niższy niż w poprzednich latach wzrost polskich obrotów wpisał się w ogólnoświatową tendencję gwałtowanego wyhamowania handlu w 2016 r. Wg MFW w roku ubiegłym światowy wolumen handlu i usług wzrósł zaledwie o 1,9 proc., co nie licząc roku 2009, było najsłabszym wynikiem od 2001 r. Zadecydowało o tym:

  • ogólne pogorszenie koniunktury światowej,
  • słaby popyt,
  • wyhamowanie produkcji i inwestycji,
  • spowolnienie wzrostu PKB i wymiany handlowej w Chinach,
  • zwolnienie procesu liberalizacji handlu,
  • a nawet – w przypadku wielu państw – wprowadzanie środków protekcjonistycznych.

 

Na polski handel w 2016 r. szczególnie niekorzystnie oddziaływało wyhamowanie w skali roku obrotów towarowych u naszego głównego partnera handlowego, Niemiec. Z rynkiem niemieckim jesteśmy silnie powiązani gospodarczo (27 proc. udziału w eksporcie oraz 23 proc. w imporcie), co powoduje, że wyraźnie odczuwamy wszelkie turbulencje oraz zmiany koniunktury na nim występujące.

W 2016 r. eksport do UE wzrósł ponad 4-krotnie wolniej niż przed rokiem, tj. o 2,6 proc. (do blisko 146,3 mld euro), w tym do Niemiec o 3,1 proc., Wielkiej Brytanii o 0,1 proc., Czech o 1,2 proc., Francji o 1,5 proc., Włoch o 1,8 proc. oraz Niderlandów o 3,4 proc.

 

https://www.youtube.com/watch?v=SP4f9dHLo30

 

Mikro i małe firmy więcej eksportują i inwestują

W tym roku tematem specjalnym siódmej edycji „Raportu o sytuacji mikro i małych firm” Banku Pekao SA są inwestycje w mikro i małych firmach. Niemal co druga mikro i mała firma (49%) realizowała projekty inwestycyjne w ciągu ostatnich 12 miesięcy – to wzrost o +3 p.p. w ciągu roku i aż o +9 p.p. w ciągu dwóch lat. 65% małych firm realizowało projekty inwestycyjne. Wzrosły również nakłady inwestycyjne: wartość 56% zrealizowanych inwestycji wyniosła od 10 do 100 tys. złotych (o 2 p.p. więcej niż w ubiegłym roku), a wartość 18% inwestycji przekroczyła 100 tys. złotych (wzrost o 4 p.p.).

Z drugiej strony, dynamicznie rośnie eksport wśród mikro i małych – 18% z nich prowadziło w ostatnim roku działalność eksportową. To dwa razy więcej niż w pierwszym badaniu. Ogólny wskaźnik koniunktury osiągnął poziom 96,7 pkt i był to drugi najlepszy wynik w okresie ostatnich 7 lat.

Aktualny raport dostępny na stronie Bank Pekao.

Jeśli interesują Cię informację na temat wymiany handlowej w Polsce, zaglądaj regularnie do zakładki Strefa Eksportera, co kwartał zamieszczamy tam aktualne raporty prezentujące wyniki handlu zagranicznego Polski.

Opracowanie to zostało przygotowane dla Państwa dzięki szczegółowym danym uzyskanym ze Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

mamstartup.pl