Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

II Wschodnie Forum Biznesu - relacja.

piątek, Czerwiec 24, 2016

II Wschodnie Forum Biznesu odbyło się w dniach 22-23 czerwca 2016 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Gospodarzem wydarzenia była Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej oraz Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

To już druga edycja forum, którego jego zadaniem jest podkreślenie roli regionu lubelskiego, jako atrakcyjnego miejsca spotkań szeroko rozumianego biznesu. Do Lublina przyjechali przedstawiciele resortów gospodarczych, członkowie izb przemysłowo-handlowych, ambasadorowie, konsulowie, ekonomiści ds. rynków międzynarodowych, eksperci oraz przedsiębiorcy z Polski, Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Kazachstanu, Mołdawii, Chin, Indii, Włoch, Francji, ZEA, Arabii Saudyjskiej i Angoli.

Jedną z osób otwierających konferencję był wicemarszałek województwa lubelskiego, Krzysztof Grabczuk. Podkreślał on atrakcyjność Polski Wschodniej, która głównie „stawia na przedsiębiorczość.” W trakcie pierwszego panelu, tj. debaty ambasadorów, zostały poruszone zagadnienia dotyczące możliwości współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw i firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz z rynków perspektywicznych. Ponadto mówiono o rozwoju sytuacji gospodarczej w budowaniu niezależności państw partnerstwa wschodniego i ich polityki integracyjnej z Unią Europejską, a także o wizerunku Polski w oczach partnerów zagranicznych.

Panel biznesowy prowadzony był przez ekonomistę, Marka Zubera. Uczestnicy, w tym m.in. wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, dyrektor LAWP Marceli Niezgoda, prezesi wielu firm i instytucji otoczenia biznesu, debatowali o znaczeniu budowania relacji międzynarodowych, praktycznych zabezpieczeniach umów w obrocie międzynarodowym, specyfice rynków wschodnich oraz umiędzynarodowianiu przedsiębiorstw.

Odbyła się także dyskusja skoncentrowana wokół znaczenia izb przemysłowo-handlowych jako partnera w biznesie. Podczas forum 11 podmiotów podpisało deklarację o partnerstwie i współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z Lubelszczyzny. Głównym założeniem umowy było zacieśnienie współpracy pomiędzy sygnatariuszami niniejszego dokumentu, co przełoży się m.in. na wspólne wyrażanie postulatów adresowanych do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie.

Na zakończenie forum odbyły się indywidualne, branżowe spotkania firm w formule „business2business” oraz „business2administration”. Uzupełnieniem części praktycznej programu były wizyty studyjne w lubelskich przedsiębiorstwach. Drugiego dnia forum zagraniczni goście odwiedzili m.in. w Port Lotniczy Lublin, Odlewnię Żeliwa Lublin, Aliplast i uzdrowisko Nałęczów.

II Wschodnie Forum Biznesu było dobrą okazją do nawiązania wielu nowych kontaktów międzynarodowych i stworzenia możliwości rozwoju biznesu we wschodniej części Europy.

Galeria: