Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

III. Kongres MŚP Grupy Wyszehradzkiej, Liptowski Mikulasz – relacja z wydarzenia.

czwartek, Wrzesień 22, 2016

21 września 2016 r. w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji odbyła się trzecia edycja Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Grupy Wyszehradzkiej. Kongres odbył się pod hasłem Transport - Logistyka - Infrastruktura - Biznes Mixer. Główne tematy poruszane podczas Kongresu to:

  • Słowacki eksport do Polski i vice versa
  • Transport intermodalny via DCT Gdańsk
  • Jak efektywna drobnicowa sieć transportowa wspiera ekspansje małych i średnich przedsiębiorstw z V4 na rynkach Europy Środkowej i Zachodniej
  • Doświadczenia międzynarodowej firmy na Słowacji

W przemówieniu powitalnym Pan Duszan Krisztofik, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Ambasadzie Republiki Słowackiej w Warszawie przypomniał o głównych założeniach na czas przewodnictwa Słowacji w Unii Europejskiej, w tym m.in. o Europie opartej na gospodarce i inwestycjach, a także o budowaniu jednolitego rynku wewnętrznego umożliwiającego swobodny przepływ towarów oraz usług. Znoszenie barier w obszarze logistycznym i transportowym jest kluczowe dla realizacji ww. założeń, podkreślał Ambasador Krisztofik.

Z kolei Pan Piotr Drobniak, radca-minister z Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Bratysławie skupił się w swoim wystąpieniu na przedstawieniu aktualnej mapy infrastruktury drogowej Polski, mówił o planach budowy ze szczególnym uwzględnieniem połączeń ze Słowacją oraz Węgrami. Podkreśli rolę i wagę budowy trasy S19, będącej częścią projektu Via Carpatia, jako kluczowej dla rozwoju i ulepszenia współpracy gospodarczej między krajami Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych krajów członkowskich.

O aktualnych trendach polskiej gospodarki i pojawiających się w związku z tym nowych obszarach współpracy polsko-słowackiej mówiła w swoim wystąpieniu Maja Vargova z Ambasady RP w Bratysławie. To, co wg. Vargovej wyróżnia polska gospodarkę, to kreowanie marki „Made in Poland" jako synonimu wysokiej jakości w przystępnej cenie (np. produkty spożywcze) oraz skoncentrowanie na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań na europejski rynek wspólny, a więc „Create in Poland". Nową możliwością współpracy między naszymi krajami jest świadczenie wzajemnych usług.

Drugi punkt widzenia na wymianę gospodarczą między Polską a Słowacją nakreślił Pan Vladislav Chlipala z Ambasady Słowacji w Warszawie. Mówił o Polsce jako o ziemi zagospodarowanej z punktu widzenia przedsiębiorców, a także o kraju miliona małych przedsiębiorców, a zarazem tysiąca możliwości gospodarczych. W latach 1999-2008 polsko-słowacka wymiana handlowa zanotowała 300% wzrost. Lata 2009-1014 to wzrost na poziomie 100%. Jako przykład dobrego modelu współpracy polsko-słowackiej podał firmę Asseco.

Następnie Pan Dominik Landa z firmy DCT Gdańsk przedstawił zakres działania i oferowanych usług w transporcie intermodalnym via DCT Gdańsk.

Tematem prezentacji przedstawiciela firmy Raben był wpływ efektywnej drobnicowej sieci transportowej na wspieranie ekspansji małych i średnich przedsiębiorstw z V4 na rynkach Europy środkowej i Zachodniej.

Doświadczeniami z prowadzenia działalności na terenie Słowacji również w kontekście transportu i logistyki mówił przedstawiciel firmy KIA Motors Slovakia, Pan Jozef Bace.

Po wystąpieniach prelegentów, uczestnicy, wśród których byli również przedsiębiorcy, mieli możliwość wypowiedzenia się na temat trudności logistycznych, które utrudniają, a niejednokrotnie uniemożliwiają sprawną organizację eksportu.

Województwo Lubelskie podczas wydarzenia promowało ofertę eksportową i inwestycyjną regionu w ramach stoiska.

Organizatorem Kongresu była Słowacko-Polska Izba Handlowa oraz Słowacka Izba Handlu i Przemysłu ŽILINA we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Republiki Słowackiej, Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej, Prezes kraju Żylińskiego, Prezes kraju Treczyńskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.

Galeria: