Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Innowacja innowacji nierówna, czyli rzecz o odpowiedzialnych innowacjach

wtorek, Czerwiec 19, 2018

18 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się szkolenie w ramach projektu ROSIE (Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP w Europie Środkowej) na temat zarządzania inteligentnymi, zrównoważonymi i odpowiedzialnymi społecznie innowacjami.

 

Badania wskazują, że mniej niż 20 % polskich przedsiębiorstw jest innowacyjnych, a i wśród tej liczby większość stanowią innowacje zakupione. Tylko nieliczne polskie innowacje są generowane wewnątrz przedsiębiorstwa. Dlatego też tak ważne jest rozwijanie i wsparcie dla procesów innowacyjnych, w szczególności odpowiedzialnych innowacji w środowisku MŚP, które stanowią ponad 90 % przedsiębiorstw w Polsce.

 

szkolenie rosie odpowiedzialne innowacje

 

Celem szkolenia było wprowadzenie do odpowiedzialnych innowacji (RRI) oraz prezentacja narzędzi wykorzystywanych w ramach projektu ROSIE w tym zakresie. Na dalszych etapach projektu wybrane firmy z Lubelszczyzny uzyskają wsparcie eksperckie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i wezmą udział w fazie pilotażowej przedsięwzięcia.

 

szkolenie rosie odpowiedzialne innowacje

 

W szkoleniu udział brali przedstawiciele lubelskich MŚP tj. Eureka Grupa. Inżynieria Spożywcza, Doradztwo i Projektowanie, Antosiewicz. Edu Katarzyna Antosiewicz, GUMET Sz. Geneja Spółka Jawna, Grawart Magdalena Fabrowska-Zubrzycka, POLSPRAY, BAZO Sp. z o.o., Industi Sp. z o.o., POMAREX Andrzej Pomarański, Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska Biotop sp. z o.o., Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A.

Projekt ROSIE finansowany jest z programu Interreg Europa Środkowa. Jego celem jest wymiana doświadczeń, która służyć będzie zwiększeniu zdolności regionów partnerskich do wdrażania odpowiednich polityk pro-innowacyjnych z wykorzystaniem koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji RI – Responsible Innovation oraz promowanie jej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt  jest realizowany w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

Galeria: