Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 - nabór w ramach II rundy

wtorek, Czerwiec 30, 2020

Pragniemy poinformować, że od 4 sierpnia 2020 r. do 7 września 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie prowadzić nabór wniosków w ramach II rundy działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

​Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
  • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Ile możesz otrzymać?

MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE - 800 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Szczególy dotyczące naboru oraz dokumenty potrzebne do aplikowania są dostepne na stronie: 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty