Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Jaka przyszłość sektora lubelskich owoców jagodowych?

poniedziałek, Kwiecień 15, 2019

Organizacja konferencji miała na celu wsparcie naszych wytwórców w rozwijaniu swojej działalności produkcyjnej oraz w zdobywaniu nowych, zagranicznych rynków zbytu.

 

11 kwietnia 2019 r. odbyła się konferencja pt. „Sektor owoców jagodowych w woj. lubelskim. Jak budować łańcuch wartości?". Na zaproszenie marszałka województwa odpowiedzieli lokalni plantatorzy zainteresowani wymianą wiedzy, doświadczeń oraz nawiązaniem współpracy z partnerami holenderskimi, których reprezentacja gościła w tym dniu w Lublinie.

Organizacja konferencji miała na celu wsparcie wytwórców w rozwijaniu działalności produkcyjnej oraz w zdobywaniu nowych, zagranicznych rynków zbytu. W swoim powitaniu podkreślał ten fakt Sebastian Trojak, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. W uroczystym otwarciu udział wzięli także: Tomasz Solis, przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego i wiceprezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej oraz Martijan Homan, Radca ds. Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce.

Prelegentami podczas konferencji byli m.in. przedstawiciele branży sadowniczej z województwa lubelskiego. Dominika Kozarzewska, prezes Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody”  przedstawiła temat „Rynek borówki w Polsce i na świecie. Czy może stać się pozytywnym przykładem dla innych owoców jagodowych?”. Łukasz Zaremba z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  w Warszawie w swoim wystąpieniu poruszył znaczenie agrologistyki w łańcuchu wartości sektora owoców jagodowych”, natomiast  Krzysztof Sak, reprezentujący Agronom Plants, omówił możliwości sprzedaży materiału szkółkarskiego w kontekście ochrony prawnej odmian roślin. Ważny głos w dyskusji mieli naukowcy z renomowanego ośrodka badawczo-rozwojowego w Wageningen (Holandia), którzy w swoich wystąpieniach zaprezentowali działania podejmowane przez rolników holenderskich dotyczące agrologistyki w łańcuchu wartości. Rene Oostewechel przedstawił  wyniki analizy przeglądu sektora owoców jagodowych województwie lubelskim, a Aart van Wijk – właściciel firmy De Sikkert Soft Fruit,  przykłady działania rolników w Holandii. Stronę holenderską ponadto reprezentował Willard Biemans – pracownik Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce.

Panel dyskusyjny był doskonałą okazją do dowiedzenia się, jak holenderskie rolnictwo radzi sobie z problemami w branży owoców jagodowych w praktyce i jakie rozwiązania tamtejsi gospodarze wdrażają w swoich gospodarstwach.

Galeria: