Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach krajowych

środa, luty 7, 2018

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 12 programów inwestycji i 3 aneksy dla zadań drogowych, których łączny koszt to ok. 136 mln zł.

 

Są to zadania związane z rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś, budową lub przebudową mostów i estakad. Inwestycje te poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację dróg, w szczególności przebudowę skrzyżowań, rond, pasów do skrętu w lewo, przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnych, chodników i ścieżek rowerowych.

Zadania te będą realizowane w 7 województwach: lubelskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, śląskim oraz małopolskim. 

 

Żródło: Ministerstwo Infrastruktury

 

Województwo lubelskie

  • Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112402L (ulica Dębowa) i drogą gminną  nr 112421L (ulica Świerkowa) w miejscowości Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary" na obwodnicy Lublina w ciągu drogi krajowej nr 17

Zadanie polega na przebudowie istniejących skrzyżowań drogi krajowej nr 82 z drogami gminnymi (ul. Dębową i ul. Świerkową w m. Turka) na rondo turbinowe.

Okres realizacji robót: 2018 - 2019

  • Budowa mostu przez rzekę Świnkę w ciągu drogi krajowej nr 74 w miejscowości Bodaczów

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy most (w km 257+202).

Okres realizacji robót: 2020 r.  

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury