Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA)

czwartek, luty 16, 2017

 

Część zapisów umowy – głównie z zakresu regulacji handlowych – ma zacząć obowiązywać jeszcze w pierwszej połowie 2017 r. (w ramach tzw. tymczasowego stosowania umowy), po zakończeniu przez Kanadę procedur ratyfikacyjnych. Pełne wejście w życie umowy CETA będzie możliwe dopiero po zakończeniu wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych we wszystkich krajach Unii Europejskiej (w przypadku Polski nastąpi to po przegłosowaniu ustawy ratyfikacyjnej przez parlament i jej podpisaniu przez Prezydenta RP).

Aktualnie trwają procedury wymagane do wejścia w życie umowy. Dodatkowe informacje na temat tymczasowego stosowania umowy przedstawimy

 

https://www.youtube.com/watch?v=xbKOvxIYpDc

 

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (ang. Comprehensive Economic and Trade Agreement; CETA)

Umowa podpisana została w dniu 30 października 2016 r. w Brukseli. Umowa ta ma stać się jednym z najważniejszych porozumień handlowych na świecie i będzie pierwszą tego typu umową gospodarczą, jaką Unia Europejska zawarła z innym krajem grupy G7.

Umowa ma doprowadzić do wzajemnego, szerszego otwarcia rynków Kanady i Unii Europejskiej. W szczególności w przypadku dostępu do rynku kanadyjskiego zakłada ona m.in.:

  • zniesienie 98% barier celnych;
  • otwarcie dostępu do kanadyjskiego systemu zamówień publicznych;
  • wprowadzenie ułatwień w podejmowaniu zatrudnienia w Kanadzie dla określonych kategorii unijnych specjalistów (m.in. uznawanie posiadanych kwalifikacji dla architektów, księgowych czy inżynierów;
  • ułatwione procedury podejmowania pracy dla pracowników czasowo delegowanych do Kanady; 
  • możliwość delegowania pracowników w ramach świadczenia usług posprzedażowych, serwisowych);
  • wprowadzenie możliwości uznawania unijnych świadectw zgodności dla niektórych towarów przemysłowych (m.in. urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zabawek, maszyn i urządzeń, sprzętu pomiarowego);
  • szersze otwarcie dostępu do rynku usług (dotyczy to zwłaszcza usług transportu morskiego); 
  • wprowadzenie nowego mechanizmu rozstrzygania sporów sądowych pomiędzy inwestorami, a państwami inwestycji (sąd inwestycyjny);
  • wzmocnienie w Kanadzie ochrony 143 towarów unijnych z oznaczeniami pochodzenia regionalnego (tzw. geographical indications);
  • wzmocnienie ochrony praw autorskich dla niektórych towarów / usług unijnych (m.in. praw audiowizulanych) w Kanadzie.

 

Więcej szczegółowych informacji o CETA na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Tekst umowy do pobrania na stronie Komisji Europejskiej.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Montrealu