Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Konferencja „Biznes Lubelskie” w Powiecie Łukowskim

poniedziałek, Listopad 8, 2021

W dniu 4 listopada w Centrum Konferencyjno – Bankietowym „Chabrowy” w Zalesiu odbyła się konferencja dla przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu z terenu powiatu łukowskiego.

 

Zebranych uczestników przywitał Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak oraz radny województwa lubelskiego Ryszard Szczygieł.

Celem konferencji było zaprezentowanie działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości.  Informacje o możliwościach wsparcia w ramach Funduszy Europejskich przedstawiła Pani Anna Brzyska Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO oraz Pan Marek Neckier Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Pani Elżbieta Wojtyła pracownik Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie omówiła możliwości wsparcia ze strony LAWP. Na konferencji obecny był również Pan Rafał Langiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju w Lublinie, nowopowstałej spółki, która została powołana do zarządzania środkami finansowymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pan Andrzej Pruszkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, przedstawił obecną sytuację na rynku pracy w naszym regionie. Ofertę Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. skierowaną do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 zaprezentowała Pani Beata Janczak Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Na zakończenie spotkania Pan Grzegorz Końka Dyrektor Handlowy lokalnej firmy Protechnika Sp. z o.o. zaprezentował wszystkim zgromadzonych działalność firmy, zwrócił również uwagę na obecne problemy z którymi borykają się przedsiębiorcy  na lokalnym rynku.

Wydarzenie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem, które było okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji i wzajemnego poznawania się uczestników.

Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom oraz stowarzyszeniom zrzeszającym lokalny Biznes, Fundacji Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości, Centrum Doradztwa Finansowego w Łukowie, Stowarzyszeniu Kupców Ziemi Łukowskiej, samorządowcom i wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.

Dziękujemy za pozytywne oceny naszego spotkania, które było okazją do rozmów na temat efektywnej współpracy samorządu powiatowego z lokalnym biznesem.