Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Konferencja Export - Invest Lubelskie

piątek, Marzec 17, 2017

 

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbywa się ogólnopolska konferencja „Export – Invest Lubelskie”. Głównym celem wydarzenia jest zaprezentowanie możliwości rozwoju lubelskich przedsiębiorstw oraz podjęcie dyskusji o wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego i eksportowego województwa lubelskiego w świetle obecnych możliwości i nadchodzących wyzwań.

 

 

Uczestników konferencji przywitał Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski powtarzając motto, które nam przyświęca "Słuchamy Was i dla Was się zmieniamy".

Odnosząc się do współpracy z firmą PwC, która uczestniczyła w procesie powoływania inicjatywy Biznes Lubelskie, mówił: "Żeby ten system był skuteczny musimy nim objąć całe województwo i to właśnie dzisiaj wychodzimy dalej, wchodzimy na poziom powiatowy. Za chwilę uruchomimy dziesięć Centrów Rozwoju Przedsiębiorczości i dzięki temu będziemy wzmacniać współpracę na poziomie regionalnym, a także centralnym"

Następnie głos zabrał Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) dr Krzysztof Senger. Zachęcał zarówno samorządy jak i przedsiębiorców do współpracy słowami: „Współpraca z regionami jest dla nas najważniejsza. Dzisiaj stawiamy także na rozwój przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej i nie ma lepszego partnera niż partner regionalny. Ta współpraca jest o tyle ważna, że przedsiębiorstwa nie tylko z centrum, ale dziś globalny gracz może pokazać się w najdalszych zakątkach każdego z regionów".

 

 

Mówiąc o perspektywach i wyzwaniach jakie stoją w najbliższych miesiącach przed PAIH, jako członka Grupy Polski Fundusz Rozwoju, nie mógł nie wspomnieć o kompleksowych usługach jakie świadczą dla przedsiębiorców wszystkie istytucje wchodzące w skład grupy, a także o tworzeniu nowych i reorganizacji Zagranicznych Biurach Handlowych na całym świecie.

Kolejnym prelegentem był prof. Witold Orłowski, Główny doradca ekonomiczny w PwC Polska. Tematem przewodnim wystąpienia nawiązywał do tematyki panelu głównego, tj. Eksport i inwestycje - trendy w świecie – jakie szanse stoją przed Polską? Ekspert tłumaczył jak duża jest rola regionów w stymulowaniu rozwoju gospodarczego i w jaki sposób wykorzystać nasze potencjały, na co stawiać?

 

prof. Witold Orłowski, Główny doradca ekonomiczny w PwC Polska

Jak spowodować żeby lubelskie za kilkanaście lat było stawiane na wzór, tak jak ja pokazywałem Bawarię? Musicie nauczyć się współpracy, tworzyć poczucie wspólnoty i wspólnego interesu i potrafić w ramach tego interesu współpracować.

 

Panel główny „Eksport i inwestycje – w kierunku nowych trendów”

Tuż po części oficjalnej prowadzący Kamil Smerdel z TVP3 Lublin - patrona medialnego wydarzenia - rozpoczął panel główny „Eksport i inwestycje – w kierunku nowych trendów”.

Od dobrych praktyk wynikających ze współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i samorządami na przykładzie zespołu Biznes Lubelskie rozpoczął swoje wystąpienie Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL w Lublinie Artur Habza. Mówił o misjach gospodarczych, szkoleniach i seminariach, a także narzędziach używanych w codziennej pracy na rzecz rozwoju regionu. Jednym z nich jest portal gospodarczy województwa, który w grudniu został oceniony jak jeden z najlepszych z punktu widzenia inwestora, zajmując 2 miejsce. Kluczową informacją dla uczestników była prezentacja kolejnego, unikatowego projektu dla sektora biznesu tj. Budżetu obywatelskiego dla przedsiębiorców. Będzie to kolejna forma i źródło wsparcia dla firm z województwa lubelskiego.

 

 

Podpisanie porozumienia

Następnie zaproszono na scenę dr Krzysztofa Sengera Wiceprezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego w celu podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a Województwem Lubelskim. Jest to pierwsze tego rodzaju porozumienie w Polsce, żaden z regionów nie podpisał wcześniej podobnego dokumentu potwierdzającego chęć współpracy i otwartość na podejmowanie nowych działań.

Dokumenty do podpisu „wjechały” robotem na scenę dzięki uprzejmości Spice Gears Team z Kraśnika. Robot zaprojektowany przez drużynę po raz kolejny wyjedzie na międzynarodowe mistrzostwa w Kanadzie. Województwo od samego początku wspiera działania młodzieży i trzyma kciuki za kolejne sukcesy.

Zarówno Marszałek Województwa, jak i Wiceprezes PAIH podkreślali w swoich krótkich wypowiedziach znaczenie współpracy pomiędzy regionami i instytucjami centralnymi.