Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Konferencja „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców”, 10 czerwca 2019 r. - aktualizacja z prezentacjami prelegentów

środa, Czerwiec 12, 2019

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera dziękuje za udział w konferencji „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców”

 

Aktualizacja 12.06.2019 r.

Prezentacje do pobrania

Polska Strefa Inwestycji

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Krajowych Programów Operacyjnych

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach oferty Banku Gospodarstwa Krajowego

Prezentacja Funduszy Pożyczkowych - Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"

Prezentacja Funduszy Pożyczkowych - Lubelska Fundacja Rozwoju 

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach sieci Europe Enterprise Network 

 

Termin: 10 czerwca 2019 r., godz. 10.00

Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, sala S1 (parter). 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres coie@lubelskie.pl podając imię, nazwisko, nazwę firmy oraz telefon kontaktowy.

Program

Podczas konferencji zostaną m. in. omówione założenia ustawy Polska Strefa Inwestycji. Powyższa ustawa zmienia zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych i poszerza obszar, na którym możliwe jest uzyskanie zachęt inwestycyjnych z 0,08% do całych 100% terenów inwestycyjnych w Polsce. Na terenie województwa lubelskiego możliwe jest uzyskanie zwolnienia z podatku nawet na okres 15 lat! Szczegółowych informacji o tym instrumencie wsparcia udzielą przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, zarządzający SSE Euro-Park Mielec. 

 

Podczas konferencji uzyskają Państwo również najświeższe informacje o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego w ramach funduszy unijnych zarówno w ramach konkursów skierowanych do przedsiębiorców, wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, jak i Krajowych Programów Operacyjnych, a także oferty preferencyjnych pożyczek przygotowanych przez m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego.  

 

Po części merytorycznej zapraszamy na lunch oraz bezpośrednie rozmowy z prelegentami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania.