Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Konferencja „Perspektywy współpracy gospodarczej regionów Trójmorza”

niedziela, Grudzień 1, 2019

 

450 lat temu w czasie historycznego spotkania przedstawicieli Polski i Litwy w Sejmie w Lublinie doszło do wyjątkowego wydarzenia w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej - podpisania aktu realnej unii polsko-litewskiej, zwanej Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Przetrwała ona ponad 200 lat, a unicestwiły ją dopiero połączone siły trzech zaborców. Ta inicjatywa dwóch państw pozwoliła na współpracę gospodarczą i kulturalną przy zachowaniu własnej państwowej odrębności.

Województwo Lubelskie jako region usytuowany w centrum szklaku komunikacyjnego Via Carpatia, sąsiadujący z Ukrainą i Białorusią oraz posiadający historyczne tradycje łączenia narodów może stać się naturalnym liderem zmian na płaszczyźnie regionalnej jakie daje Inicjatywa Trójmorza państw usytuowanych pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Ta wyjątkowa inicjatywa ma za zadanie pobudzać rozwój gospodarczy oraz wzmacniać spójność Trójmorza poprzez realizację wspólnych zamierzeń w obszarze infrastruktury, energetyki i cyfryzacji, nie naruszając jednocześnie suwerenności poszczególnych państw.   

Stworzenie platformy współpracy regionów Trójmorza będzie stanowić uzupełnienie działań realizowanych na poziomie ponadnarodowym i może stać się inspiracją i bodźcem dla regionów zlokalizowanych szczególnie wzdłuż szlaku Via Carpatia do poszukiwania możliwości współpracy na wielu płaszczyznach, które leżą w kompetencjach regionów, w tym w obszarze gospodarki, nauki, kultury i turystyki.

W związku z powyższym Województwo Lubelskie we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Lublin oraz Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego w dniach 2-3 kwietnia 2020 roku wystąpiło z inicjatywą  organizacji Kongresu Gospodarczego Regionów Trójmorza im. Unii Lubelskiej. Organizując Kongres w Lublinie oczekujemy, że stanie się on prawdziwą platformą wymiany wiedzy i współpracy regionów w/w państw w zakresie zarówno realizacji celów Inicjatywy Trójmorza, jak również projektów o charakterze międzyregionalnym i ponadnarodowym.

Mamy nadzieję, że Kongres na stałe wpisze się do kalendarza wydarzeń gospodarczych organizowanych w Lublinie.

 

Konferencja „Perspektywy współpracy gospodarczej regionów Trójmorza”

  

Konferencja „Perspektywy współpracy gospodarczej regionów Trójmorza” stanowi wydarzenie zapowiadające Kongres Gospodarczy Regionów Trójmorza im. Unii Lubelskiej. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele wszystkich szczebli administracji publicznej, ambasadorzy państw wchodzących w skład Inicjatywy Trójmorza, świat nauki i biznesu.

 

Konferencja rozpocznie się w dniu 6 grudnia 2019 roku o godzinie 11.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, ul. Grottgera 2.

 

W konferencji zostanie przedstawiony kontekst europejski porozumienia państw Inicjatywy Trójmorza oraz jego znaczenie geopolityczne. Najważniejszym jednak wątkiem dyskusji pozostanie znaczenie Inicjatywy Trójmorza dla zintensyfikowania współpracy jego regionów. W dyskusji panelowej na ten temat głos wezmą przedstawiciele administracji publicznej,  eksperci oraz przedstawiciele samorządów różnego szczebla.

 

Szczegółowa agenda - TUTAJ

Zarejestruj się - TUTAJ

 

Organizator: Województwo Lubelskie

 

Partnerzy: Lubelski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Lublin, Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

 

Partnerzy merytoryczni: Instytut Europy Środkowej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej - Oddział Lublin

 

Partnerzy medialni:

Radio Lublin

     

Kontakt:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Artura Grottgera 4

20-029 Lublin

tel. 81 44 – 16 - 799

e-mail: kongrestrojmorza@lubelskie.pl

 

Miejsce wydarzenia:

 

Lubelskie Centrum Konferencyjne

ul. Grottgera 2

20-029 Lublin

 

mapka_0.png