Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Konferencja pt. „Perspektywy współpracy gospodarczej regionów Trójmorza” - podsumowanie wydarzenia

poniedziałek, Grudzień 9, 2019

W piątek, 6 grudnia br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Perspektywy współpracy gospodarczej regionów Trójmorza”. Wydarzenie stanowiło zapowiedź międzynarodowego Kongresu Gospodarczego Regionów Trójmorza im. Unii Lubelskiej, który odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia 2020 roku w Lublinie.

W ramach zapowiedzi przyszłorocznego Kongresu odbyła się także konferencja prasowa, w której wzięli udział: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju Artur Szymczyk, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Nauki i Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na Lubelszczyźnie prof. Mieczysław Ryba, Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego dr hab. Marcin Szewczak oraz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości w UMWL Tadeusz Buczek.

– Zależy nam na tym, aby dzięki ważnej dla Polski i naszego regionu inwestycji drogowej jaką jest Via Carpatia zainicjować bliższe kontakty państw Trójmorza. Chodzi nie tylko o połączenie tych krajów więzami gospodarczymi, ale również kulturalnymi czy społecznymi. –  tłumaczył wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

Partnerem organizacyjnym Kongresu Gospodarczego Regionów Trójmorza im. Unii Lubelskiej będzie m.in. Urząd Miasta Lublin.

– Ta współpraca sprawi, że zarówno Lublin jak i region będą się harmonijnie rozwijać. Dzięki budowie dróg stajemy się bardziej dostępni dla potencjalnych inwestorów. – wyjaśnił zastępca prezydenta Miasta Lublin Artur Szymczyk.

– Idea Trójmorza jest projektem państwowym. Jest nadzieja, że region i miasto staną się w niedalekiej perspektywie punktem centralnym ważnego projektu geopolitycznego. Pamiętając o kwestiach gospodarczych, nie możemy jednocześnie zapominać o tym, że jesteśmy miastem uniwersyteckim o dużych tradycjach. – podsumował prof. Mieczysław Ryba.

Kongres Gospodarczy Regionów Trójmorza im. Unii Lubelskiej będzie zorganizowany z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Lublin oraz Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Wsparcie merytoryczne zadeklarował również Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Instytut Europy Środkowej w Lublinie.

Inicjatywa współpracy regionów Trójmorza ma na celu wzmacnianie spójności regionów Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej regionów państw Europy Środkowej deklarujących udział w Inicjatywie Trójmorza tj.: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Mając na względzie położenie geopolityczne Ukrainy i Białorusi oraz relacje łączące regiony tych państw z województwem lubelskim, do grona uczestników Kongresu włączeni zostaną również przedstawiciele regionów z Ukrainy i Białorusi.

Lublin i Województwo Lubelskie było historycznym świadkiem ustanowienia Unii Polsko – Litewskiej, zwanej Unią Lubelską, jako pierwszej w świecie inicjatywy współpracy dwóch państw na polu gospodarczym i kulturalnym przy zachowaniu własnej państwowej odrębności. W 2019 roku przypada 450-ta rocznica podpisania na Sejmie w Lublinie umowy międzynarodowej Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim. Było to wydarzenie bezprecedensowe w historii całej Europy Środkowo – Wschodniej, wydarzenie, które legło u podstaw Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Galeria: