Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Konferencja "Rynki Żywności..." - nasza relacja

wtorek, Maj 24, 2016

"Rynki Żywności: Ewolucja w czasach zmian" były wiodącym tematem konferencji WUWM (Światowe Stowarzyszenie Rynków Hurtowych) w Lublinie. Wydarzenie odbyło się w dniach 18-20 maja br. i zostało zorganizowane przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce, we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskie Rynki Hurtowe.

Konferencja rozpoczęła się panelem: Rynki Hurtowe – stagnacja czy ekspansja? Marzenia i realia na tle doświadczeń”, podczas którego zostały przedstawione aktualne trendy rynkowe.

Podczas pierwszego wykładu zostały poruszone kwestie dotyczące: „Cech i kierunków rozwoju rynków hurtowych w Europie Wschodniej”. Prezentowano informacje o sytuacji rynków hurtowych i detalicznych na Ukrainie, na Białorusi w Rosji oraz strukturę i specyfikę funkcjonowania rynków wschodnich. Kolejnym tematem sesji było: „Przeciwdziałanie stratom i fałszowaniu żywności na rynkach”. Podczas panelu miała miejsce międzynarodowa dyskusja, jak rynki mogą walczyć z podrobionymi produktami. W sesji zabrali głos przedstawiciele rynków z Wielkiej Brytanii, Chin, Polski i Grecji. Kolejna debata była skupiona na „Nowoczesnych technologiach ekologicznych na rynkach hurtowych i detalicznych”. Prelegenci ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii i Polski przedstawili prezentacje dotyczące stosowania najnowocześniejszych rozwiązań ekologicznych. Ostatnia sesja dotyczyła tematyki marketingu strategicznego i zarządzania. Międzynarodowa dyskusja, w której uczestniczyli przedstawiciele m.in. Chin, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwecji, omawiała najważniejsze czynniki dla zapewnienia konkurencyjności na rynku hurtowym w branży kwiatowej - w oparciu o konkretne przykłady.

Program konferencji obejmował także wizyty techniczne, które odbyły się 20 maja na Lubelskim Rynku Hurtowym S.A. w Elizówce oraz w przedsiębiorstwie JMP Flowers w Stężycy.

Galeria: