Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Konferencja Scale Up - Podsumowanie

piątek, Październik 18, 2019

17 października 2019 r. w LCK w Lublinie  odbyła się konferencja pn. Od startup’u do globalnego sukcesu – sztuka skalowania biznesu, której celem było pokazanie, że rozwijać i skalować biznes może każdy przedsiębiorca, bez względu na wielkość firmy, profil i branżę, w której działa.

Podczas konferencji zostały poruszone tematy takie jak: finansowanie, narzędzia i modele wsparcia rozwoju biznesu, strategia ekspansji zagranicznej oraz nowoczesne instrumenty skalowania biznesu. Każdy z paneli dyskusyjnych cieszył się dużym zainteresowaniem. W grupie panelistów znaleźli się: uczestnicy pierwszej edycji programu NLAB: Plantalux, Tip Media, Wit-composites, PZ44, Dyrektor Biura Gubernatora Stanu Nevada ds. Rozwoju Gospodarczego, przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie, przedstawiciele instytucji wspierających przedsiębiorców w różnym zakresie (KUKE, BGK, PAIH, PRF TFI, COIE, LAWP), PwC, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, BAZO  Industrii Software&Branding, OEX24.

Tematem przewodnim spotkania była skalowalność biznesu, która jest kluczowym elementem warunkującym szanse na odniesienie przez firmę sukcesu, a niekiedy jej przetrwanie na konkurencyjnym rynku. Skalowalność oznacza bowiem możliwość powiększania lub zwiększania skali działania systemu, przedsięwzięcia czy firmy. Aby było to możliwe działalność przedsiębiorstwa musi mieć możliwość swobodnego rozrastania się na wielu płaszczyznach.

Istnieje szereg dostępnych narzędzi, dzięki którym można wejść na wyższy poziom, poczynając od zwiększania rozpoznawalności marki i produktów, poprzez poszukiwanie nowych odbiorców oraz rynków zbytu. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa system wsparcia oferowany przez instytucje samorządowe oraz podmioty grupy PFR, które oferują kompleksowe wsparcie eksportu i internacjonalizacji, poczynając od różnego rodzaju branżowych targów i misji zagranicznych, poprzez finansowanie i ubezpieczenie transakcji eksportowych. Ogromną rolę w tym ekosystemie pełnią również instytucje państwowe i samorządowe, które monitorują trendy, identyfikują potrzeby przedsiębiorców i na tej podstawie konstruują, a następnie oferują dedykowane instrumenty wsparcia. Doskonałym przykładem jest tu projekt NLAB Nevada Lubelskie Acceleration Bridge, którego uczestnicy odnieśli sukces na rynku amerykańskim. Lubelscy przedsiębiorcy podzielili się swoją historią z uczestnikami konferencji.

Konferencja zainaugurowała  projekt SCALE UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the reneward EU Industrial Policy (Wsparcie koncentracji i siły MŚP w ramach odnowionej polityki przemysłowej UE),  do którego Województwo Lubelskie dołączyło wspólnie z partnerami z 6 krajów Unii Europejskiej: Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii i Belgii. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa. 

 

logo_scale_up_002.png

Galeria: