Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Kongres Gospodarczy Regionów Trójmorza im. Unii Lubelskiej

poniedziałek, Styczeń 20, 2020

Województwo Lubelskie we współpracy z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego w dniach 2-3 kwietnia 2020 r. w Lublinie organizuje Kongres Gospodarczy Regionów Trójmorza im. Unii Lubelskiej.

Celem Kongresu Gospodarczego Regionów Trójmorza jest zintegrowanie współpracy międzyregionalnej poprzez stworzenie narzędzia w postaci Gospodarczej Sieci Regionów Trójmorza. Do udziału w sieci zaproszone zostaną w szczególności  te regiony z państw Inicjatywy Trójmorza przez które przebiegać będzie Via Carpatia. Rozwój sieci uzależniony jest od tworzenia dalszych inicjatyw, obejmujących jak najszerszy kręg podmiotów m.in. sieć gmin uzdrowiskowych, sieć produktów turystycznych, sieć produktów biznesowych. Podejmowane inicjatywy, dla których elementem łączącym będzie trasa Via Carpatia  wzmocnią rozwój poszczególnych regionów, a przez to całej Inicjatywy Trójmorza.

Tematy podejmowane w trakcie Kongresu Gospodarczego Regionów Trójmorza obejmują szerokie spektrum zagadnień aktualnych we współczesnym świecie, a w szczególności: 

  • Współpraca gospodarcza regionów Trójmorza, konkurencyjność regionów
  • Współpraca międzyregionalna, transgraniczna i fundusze UE, Fundusz Trójmorza
  • Transport i logistyka
  • Inwestycje a ochrona środowiska naturalnego
  • Bezpieczeństwo energetyczne
  • Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
  • Turystyka

 

Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny już wkrótce będą dostępne na stronie www.kongresgospodarczy.lubelskie.pl