Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Konkurs PARP na wdrażanie innowacji przez MŚP

piątek, Wrzesień 4, 2020

Prowadzisz mikro, małą bądź średnią firmę? Potrzebujesz środków na sfinansowanie inwestycji związanych z wdrażaniem innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych? A może szukasz pomocy w dostosowaniu procesów zachodzących w Twojej firmie do funkcjonowania w sytuacji epidemiologicznej? Skorzystaj z Funduszy Europejskich i staraj się nawet o 20 mln zł.

Celem konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiebiorczości pn. "Wdrażanie innowacji przez MŚP" jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.

Finansowanie w ramach konkursu mozna przeznaczyć na:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych - maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
  • zakup nieruchomości
  • zakup robót i materiałów budowlanych
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia
  • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki

Dofinansowanie może otrzymać:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.
  • Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 milionów euro.

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w przypadku usług doradczych oraz do 70% na inwestycje, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% do kosztów usług doradczych projektu i 30% kosztów inwestycji.

Więcej informacji  na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości.