Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Krajowy etap konkursu "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016" już za nami.

poniedziałek, Lipiec 18, 2016

Konkurs „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016” organizowany jest przez Komisję Europejską i adresowany do władz lokalnych i krajowych, miast, organizacji biznesowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji realizujących programy edukacyjne.

Cel to wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk oraz inspirowanie i zwiększenie społecznej świadomości nt. roli przedsiębiorców.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego miał koordynować obieg informacji o konkursie wśród JST i instytucji lokalnych, a także zebrać zgłoszenia. Przedstawiciele Urzędu byli także w stałym kontakcie z Ministerstwem Rozwoju. W rezultacie kilka jednostek samorządu terytorialnego z Lubelszczyzny zgłosiło swoje projekty.

Na etapie krajowym komisja powołana przez Ministerstwo Rozwoju oceniła i wybrała dwa projekty (z dwóch różnych kategorii), które zostały zgłoszone do etapu europejskiego.

Niezwykle miło nam poinformować, że jednym z wygranych  projektów - ocenionym najwyżej - jest EUROsznasa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny, zgłoszony przez Powiat Puławski w kategorii „Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze”. Jako drugi zakwalifikował się projekt Platforma Praca, zgłoszony przez Gminę Piła w kategorii „Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne”.

Ponadto komisja konkursowa wyróżniła cztery projekty, a wśród wyróżnionych znalazła się kolejna lubelska inicjatywa:

Przekształcenie obszarów zdegradowanych w nowoczesny ośrodek przemysłu i innowacji regionu bielskiego, zgłoszony przez Powiat Bielski w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego”,
Fundusz Badań i Wdrożeń, zgłoszony przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego”,
Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych, zgłoszony przez Urząd Miasta Lublina w kategorii "Rozwój środowiska biznesowego”
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, zgłoszony przez Urząd Miasta Gdyni w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego”.

Serdecznie gratulujemy samorządom z województwa lubelskiego i trzymamy kciuki za sukces w etapie europejskim.