Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

LAWP - wybór projektów do dofinansowania w ramach naboru dot. finansowania kapitału obrotowego RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20

piątek, Listopad 6, 2020

Zarządzeniem Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, z dnia 6 listopada 2020 r., do dofinansowania została wybrana kolejna – III tura projektów, które spełniły kryteria i zostały wybrane do dofinansowania. Lista projektów, które uzyskały wsparcie znajduje się poniżej pod linkiem: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/37-wzrost-konkurencyjnosci-msp-wzrost-konkurencyjnosci-msp-wsparcie-na-finansowanie-kapitalu-obrotowego-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorstw/