Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Lista projektów, które spełniły kryteria i zostały wybrane do dofinansowania - II tura

czwartek, Październik 15, 2020

W dniu 15 października 2020 r. Zarządzeniem Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie do dofinansowania została wybrana druga pula projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane i ocenione.

 

Zestawienie wszystkich wniosków, które zostały pozytywnie ocenione znajduje się na poniższej Liście projektów, które spełniły kryteria i zostały wybrane do dofinansowania.

Pozostałe wnioski podlegają ocenie, w przypadku gdy spełnią kryteria wyboru zostaną uwzględnione na kolejnych listach (w granicach alokacji przeznaczonej na nabór).

 

Lista projektów, które spełniły kryteria i zostały wybrane do dofinansowania (15.10.2020 r.)