Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Lubelskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

środa, Maj 16, 2018

Wydarzenie Lubelskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu to inicjatywa Województwa Lubelskiego oraz Klubu Odpowiedzialnego Biznesu, która zrodziła się w toku współpracy oraz realizowanego przez Województwo Lubelskie projektu pod nazwą ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP (Interreg Central Europe 2014-2020).

Forum odbędzie się 21 maja 2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2 w Lublinie.

 

Sprawdź program

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy szczególnie przedsiębiorców, zwłaszcza przedstawicieli MŚP, jak również instytucje otoczenia biznesu, przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego i osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat szeroko rozumianej odpowiedzialności w biznesie.

Forum będzie doskonałą okazją do zastanowienia się, co kryje się pod pojęciem odpowiedzialności w biznesie, a także co w tej kwestii jest realizowane w regionie. W tej części spotkania odbędzie się również debata z udziałem przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego nt. praktycznej realizacji odpowiedzialnego podejścia w biznesie. Rozwinięciu i kontynuacji dyskusji będzie służyć przedstawienie koncepcji odpowiedzialnych innowacji, a także oferty współpracy Województwa Lubelskiego dla środowiska akademickiego, IOB oraz przedsiębiorstw w ramach projektu ROSIE. Dodatkowym elementem konferencji będą rozmowy B2B moderowane przez Klubu Odpowiedzialnego Biznesu oraz case studies działań przedsiębiorstw w zakresie odpowiedzialności w biznesie.

Zachęcamy do rejestracji i udziału w Forum. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Formularz rejestracyjny