Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Lubelskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu - relacja

wtorek, Maj 22, 2018

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym 21 maja odbyło się Lubelskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Klub Odpowiedzialnego Biznesu.

Celem spotkania było przybliżenie koncepcji odpowiedzialnego podejścia w biznesie (CSR), która kształtuje charakter firmy poprzez wprowadzanie i stosowanie standardów dotyczących procesów produkcyjnych, pracowników, partnerów, aspektów środowiskowych i społecznych.

 

CSR w biznesie

 

Podczas spotkań dyskutowano o odpowiedzialności w biznesie na przykładzie firm z terenu Lubelszczyzny. Swoje doświadczenia przedstawiły Eureka Grupa, Zakłady Chemiczne Permedia S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Medisept i Bon Appetit. Całość wystąpień bardzo dobrze podsumował właściciel Zakładu Robót Remontowo-Budowlanych, Pan Krzysztof Janiszewski. Podkreślił, że jakkolwiek wyrafinowanie nazwiemy odpowiedzialność w biznesie, należy ona do podstawowych założeń prowadzenia działalności gospodarczej i jego zdaniem, powinna być stosowana we wszystkich przedsiębiorstwach, które nie są nastawione jedynie na zysk, ale również na dbanie o klienta, jakość produktu, pracowników oraz partnerów firmy.

Rozmowy o odpowiedzialności w biznesie pozwoliły również na wprowadzenie nowej koncepcji odpowiedzialnych innowacji (RRI), które są przedmiotem projektu realizowanego przez województwo lubelskie i finansowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Projekt ROSIE (Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP w Europie Środkowej) stanowi szansę dla MŚP z terenu województwa lubelskiego na zaznajomienie się z koncepcją RRI oraz jej pilotażową analizę i wdrożenie przy wsparciu eksperckim z projektu. W chwili obecnej trwa nabór dla MŚP na udział w pierwszym etapie tego przedsięwzięcia tj. szkoleniu na temat odpowiedzialnych innowacji, które odbędzie się w dniu 18 czerwca br. w Lublinie.

 

Galeria: