Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Lublin kluczową lokalizacja biznesową w Polsce Wschodniej

poniedziałek, luty 27, 2017

 

Lublin siłą napędową Polski Wschodniej

W najnowszej publikacji magazynu Outsourcing&More przeczytacie o atrakcyjności inwestycyjnej miast i regionów na przykładzie Lublina, który jest siłą napędową Polski Wschodniej.

Lublin postrzegany jest obecnie jako kluczowa lokalizacja biznesowa w Polsce Wschodniej, prężny ośrodek akademicki, doskonała lokalizacja dla inwestycji sektora usług i przemysłu spotkań oraz jeden z sześciu największych ekosystemów informatycznych w kraju. Miasto od innych ośrodków w tej części kraju wyróżnia bardzo wysoki poziom nakładów inwestycyjnych, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. 

 

 

Polskie miasta i regiony coraz częściej dostrzegają konieczność promowania się gospodarczo. Otwierają się Biura Rozwoju Regionalnego, powstają kampanie prezentujące walory inwestycyjne miejsc, a samorządy coraz chętniej angażują się w organizację wydarzeń biznesowych. Najważniejsze konferencje i fora gospodarcze odbywają się już nie tylko w stolicy. W tym roku to Lublin gościł  światowych ekspertów z dziedziny outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesuThe BSS Forum i Gala Outsourcing Stars 2016 to najważniejsze podsumowanie branży BSS w Polsce, gromadzące ekspertów i liderów sektora z całego świata. 

 

Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio

Lublin to najprężniej rozwijające się miasto Polski Wschodniej, w którym działa obecnie 60 centrów outsourcingowych, zatrudniających niemal 7000 osób. To nie przypadek, że właśnie tutaj podsumujemy rok w branży nowoczesnych usług dla biznesu. Wiele mówi się o roli współpracy na linii samorząd – biznes w budowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Wspólna organizacja takiego rodzaju wydarzenia jest tego idealnym przykładem.

 

 

Lublin w rankingach

Lublin od dawna doskonale wypada w krajowych i międzynarodowych rankingach efektywności i jakości życia. Już w 2011 r. w zestawieniu Price Waterhouse Coopers miasto znalazło się w pierwszej trójce najlepszych do życia miejsc w Polsce. Lublin jest także czwartą pod względem jakości życia polską metropolią wg opracowania „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2015/2016” fDi Magazine/ Financial Times, oceniającego 468 europejskich miast i regionów pod kątem potencjału ekonomicznego, atrakcyjności dla biznesu, kapitału ludzkiego, kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz jakości życia. Amerykański The Economist w swoim raporcie Polska – Złoty Wiek określa Lublin siłą napędową Polski Wschodniej.

 

Rankingi potwierdzają fakty

Ubiegły rok przyniósł miastu kolejne inwestycje infrastrukturalne, zarówno te zmieniające układ komunikacyjny, jak i rozwiązania podnoszące jakość życia. Zakończył się spektakularny proces objęcia miasta zewnętrzną obwodnicą. Rozpoczyna się realizacja domknięcia wewnętrznej obwodnicy. Metamorfozę przeszedł system transportu miejskiego - poza wdrożeniem systemu inteligentnego sterowania ruchem, modyfikacji uległa siatka połączeń, diametralnie ilościowo i jakościowo zmienił się także tabor, w którym istotną rolę odgrywają pojazdy elektryczne. Podwoiła się liczba stacji Systemu Roweru Miejskiego oraz dostępnych w jego ramach jednośladów. Kolejne sukcesy odnotował Port Lotniczy, który w listopadzie 2016 roku obsłużył milionowego pasażera, notując największą dynamikę przyrostu pasażerów spośród krajowych lotnisk i jedną z największych w Europie. Liczba pasażerów wzrosła o 42% w stosunku do 2015 r., m.in. dzięki uruchomieniu bazy przez węgierskiego przewoźnika Wizzair. Na lubelskim lotnisku powstał także terminal przeładunkowy cargo, a port został wyposażony w system ILS Cat. 2, znacząco zwiększający bezpieczeństwo operacji lotniczych. W mieście uruchomiono jeden z pierwszych w kraju systemów car sharingu. Funkcjonowanie rozpoczęły także dwie radykalnie zmieniające obraz miasta instytucje przemysłu spotkań – Lubelskie Centrum Konferencyjne, 

 

 

oraz Centrum Spotkania Kultur. Obydwie inwestycje podniosły liczbę dostępnych miejsc konferencyjnych o kolejne 2,7 tys.

 

fot. Dorota Bielak

 

Lublin w perspektywie

Z kwartału na kwartał wyraźnej poprawie ulega układ komunikacyjny Lublina – trwają przygotowania do kilku ważnych inwestycji, które wpłyną pozytywnie na ruch komunikacji zbiorowej w mieście, podwyższą jej jakość oraz ułatwią przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi dzielnicami. Przed nowymi wyzwaniami stoi także Port Lotniczy Lublin. Rosnąca liczba połączeń i pasażerów wymusza rozbudowę terminalu o kolejne skrzydło. W mieście w ciągu najbliższych dwóch lat o 100 tys. m2 powiększy się metraż wysokiej klasy powierzchni biurowej, podnoszącej konkurencyjność Lublina jako lokalizacji dla sektora nowoczesnych usług. 

 

 

Sfinalizowane i rozpoczęte działania zmieniają radykalnie obraz miasta, lokując Lublin, w niedalekiej perspektywie, w gronie najbardziej dynamicznych miast europejskich średniej wielkości. 

Bezpłatna wersja elektroniczna magazynu Outsourcing&More do pobrania na stronie.