Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Misja Gospodarcza do Algierii

wtorek, Marzec 13, 2018


Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza Państwa do udziału w Misji Gospodarczej do Algierii, która odbędzie się w dniach 21-25 kwietnia 2018 r. z okazji 21 Międzynarodowych Targów Branży Budownictwa, Materiałów Budowlanych i Infrastruktury w Algierze. 
 

 

Misja jest kontynuacją wydarzeń promocyjnych, które KIG od wielu lat organizuje cyklicznie w Algierii  z udziałem algierskich partnerów, w tym Algierskiej Izby Handlowo-Przemysłowej - CACI, algierskich regionalnych izb gospodarczych i konfederacji algierskich przedsiębiorców i przygotowywana jest we współpracy z Ambasadą RP w Algierze oraz Ambasadą Algierii w Warszawie. 

 
Program Misji przewiduje:
 
• udział w Polsko-Algierskim Forum Biznesu w Algierze oraz spotkaniach b2b z partnerami algierskimi

• spotkania biznesowe oraz promocja uczestnikow Misji podczas 21 Międzynarodowych Targów Budownictwa w Algierze " BATIMATEC 2018" na polskim polskim stoisku promocyjnym 

• udział w spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej, instytucji oraz algierskimi organizacjami biznesowymi.

• spotkanie informacyjne nt. warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Algierii.
 
Dlaczego Algieria? 
 
W Algierii występuje olbrzymie zapotrzebowanie na towary, technologie, usługi i inwestycje. Wynika to z ograniczonej podaży produkcji krajowej lub jej braku, niedostatku własnych kadr oraz przeprowadzanego programu reform.  Realizowany aktualnie pięcioletni program inwestycji publicznych na lata 2014-2019 stwarza perspektywy dla polskich firm na współpracę z algierskimi partnerami m.in. w sektorach:
 
• budownictwo (prace budowlane i roboty publiczne, technologie, materiały budowlane i wykończeniowe, renowacja zabytków, rozwój bazy turystyczno-hotelowej);

• ochrona środowiska (recycling, stacje oczyszczania wody, technologie energooszczędne); 

• sektor maszynowy, elektrotechniczny, motoryzacyjny (podwykonawstwo na potrzeby przemysłu, montownie ciągników i maszyn rolniczych).

• dostawy towarów i usług dla sektora ropy, gazu i energetyki

• opieka zdrowotna (budowa szpitali, dostawa i produkcja leków i sprzętu medycznego, usługi medyczne).
 
 
 Duże szanse na powodzenie rokuje ponadto współpraca w następujących obszarach: 
 
a) eksport towarów na bieżące potrzeby (żywność, leki, surowce, półprodukty, części zamienne i wyposażenie dla rożnych gałęzi przemysłu);

b) transfer technologii dla procesu modernizacji i unowocześniania kraju (sektor energii, infrastruktura przemysłowa i transportowa, budownictwo, środki transportu, gospodarka wodna, ochrona środowiska, rolnictwo, informatyka, różne gałęzie przemysłu, jak elektryczny, mechaniczny, motoryzacyjny, spożywczy, turystyka, hotelarstwo, telekomunikacja, górnictwo, konserwacja zabytków, lecznictwo, rybołówstwo); 

c) import, poszukiwania i wydobycie surowców energetycznych oraz różnych kopalin i minerałów; 
 
Koszt udziału w Misji wynosi: 7 850 PLN netto + 23% VAT i obejmuje: 
 
- realizację programu merytorycznego: udział w spotkaniach o charakterze gospodarczym  w Algierze, indywidualne rozmowy handlowe B2B z algierskimi partnerami rozmowy z lokalnymi konsultantami i ekspertami  gospodarczymi, udział we wspólnym stoisku na MT BATIMATEC w Algierze, przygotowanie materiałów promocyjnych o uczestnikach Misji do wykorzystania w celach promocji na miejscu,
 - obsługę uczestników wyjazdu: transport lotniczy (Warszawa-Algier-Warszawa), transport lokalny w Algierze, wizę, ubezpieczenie, opiekę tłumacza i organizatorów ze strony KIG  oraz rezerwację noclegów hotelowych wg stawek wynegocjowanych przez naszą  placówkę w Algierze (hotel opłacany indywidualnie na miejscu przez uczestników), program towarzyszący.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line Formularz zgłoszenia
 
Informujemy jednocześnie, że w dniu 21 marca 2018 r. w siedzibie izby partnerskiej KIG tj. Algierskiej Izby Przemysłowo-Handlowej CACI w Algierze odbędzie się spotkanie promujące uczestników Misji z udziałem przedstawicieli algierskich izb przemysłowo-handlowych oraz algierskich przedsiębiorców. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane informacje zebrane od  Państwa w formularzach  zgłoszeniowych.
 
Zapraszamy do udziału w Misji Gospodarczej do Algierii. Będzie to okazja do nawiązania nowych kontaktów i przeprowadzenia indywidualnych rozmów handlowych z przedstawicielami algierskich firm zainteresowanych współpracą z przedsiębiorstwami z Polski.
 
 
Kontakt:

Agnieszka Salamończyk,

tel: 22 6309773, e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas,

tel: 22 6309752, e-mail: ewojtas@kig.pl