Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

MRiRW poszukuje możliwości eksportowych dla polskich produktów rolno-spożywczych

wtorek, Kwiecień 21, 2020

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wystosował list do ambasadorów RP, w którym zwrócił się z prośbą o to, aby na bieżąco informowali o możliwościach eksportowych dla polskich produktów rolno-spożywczych.

 - Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o informowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wszelkich sygnałach dotyczących zapotrzebowania krajów Państwa akredytacji na artykuły rolno-spożywcze, które mogłyby zaowocować możliwościami eksportowymi dla polskich producentów – zaapelował Minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił, że będzie to wsparcie działań, które podejmuje ministerstwo w poszukiwaniu szans eksportowych dla polskich producentów branży rolno-spożywczej.

-  Uruchamiamy wszelkie możliwe kanały i podejmujemy działania, które mogą przyczynić się do zapewnienia polskim producentom żywności zbytu także poza granicami kraju – zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski.

Informacje te będą zamieszczane w na stronie internetowej MRiRW w uruchomionej ostatnio zakładce

Możliwości eksportowe.: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mozliwosci-eksportowe2

 

Galeria: