Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Nabór wniosków na udział w warsztatach dotyczących wzmacniania kompetencji przedsiębiorców w Kozani (Grecja)

poniedziałek, luty 12, 2018

Nabór wniosków na udział w warsztatach dotyczących wzmacniania kompetencji przedsiębiorców w Kozani (Grecja)

 

Województwo Lubelskie ogłasza nabór wniosków przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego w wyjeździe zagranicznym  na  Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne, organizowane w dniu 11 kwietnia 2018 r. dotyczące ,,wzmacniania kompetencji przedsiębiorców” w ramach projektu REBORN (Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa, Działanie 2 Konkurencyjność MŚP, Poddziałanie 2.1 Usprawnienie polityk w zakresie konkurencyjności MŚP.

Nabór skierowany jest do:

  • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego tzn. posiadających siedzibę lub co najmniej zarejestrowany oddział na terenie województwa lubelskiego, w tym firmy znajdujące się w stanie restrukturyzacji
  • osób planujących wznowić działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego w okresie najbliższych 12 miesięcy (re-start)

 

W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący posiadający status MŚP zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.U. C 372, z 9.12.1997,str. 6-7) - maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący 1 przedsiębiorcę.

 

W ramach dofinansowania Uczestnika, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, takich jak:

1) koszt przelotu/przejazdu (bilet) na trasie port lotniczy w Polsce - miejsce docelowe – port lotniczy w Polsce dla 1 osoby,

2) koszty zakwaterowania dla 1 osoby,

3) koszty transferów (przejazdów) lokalnych.

 

Organizator spotkania REGIONAL DEVELOPMENT FUND OF WESTERN MACEDONIA) w dniu 11.04.2018 uczestnikom Warsztatów zapewnia posiłek  (przerwy kawowe + lunch + kolacja). Ubezpieczenie zdrowotne i NNW, diety pobytowe, pozostałe koszty wyżywienia oprócz wymienionych powyżej oraz ewentualne inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w wyjeździe Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

Przewidywana liczba miejsc: maksymalnie 2

Przewidywany termin wyjazdu: 10-12 kwietnia 2018 r.

 

Harmonogram spotkania

10/04/2018

Podróż do Kozani

11/04/2018

10.00-10.30 Rejestracja, kawa powitalna

10.30-11.00 Sesja I, Wprowadzenie REGIONAL DEVELOPMENT FUND OF WESTERN MACEDONIA

11.00-12.00 Wybrane dobre praktyki w obszarze polityki nowej szansy w ramach projektu REBORN: case studies Hiszpania, Włochy, Belgia, Grecja

12:00-13.30 Sesja II, Prelekcje z dyskusją w ramach tematu: Przedsiębiorczość w ramach tzw. ,,drugiej szansy”

13.30-15.30 Lunch

16.00-18.00 Sesja popołudniowa, wizyta studyjna w TBA Kozani

20.00  Wspólna kolacja

12/04/2018

Powrót do Lublina

 

Termin nadsyłania wniosków: do 1 marca 2018., do godz. 15:30

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, korespondencyjnie pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej

ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin

wraz z dopiskiem: WYJAZD w ramach projektu „REBORN”

 

Każdorazowo o dacie doręczenia wniosku decyduje data wpływu wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyjazd jest organizowany przez Województwo Lubelskie w ramach Projektu REBORN (Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa, Działanie 2 Konkurencyjność MŚP, Poddziałanie 2.1 Usprawnienie polityk w zakresie konkurencyjności MŚP.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Pani Elżbieta Szulc-Wałecka, tel. 81 537 16 21, e-mail: elzbieta.walecka@lubelskie.pl

 

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru:

Regulamin naboru

Zał. nr 1. Wzór wniosku o uczestnictwo w Wyjeździe

Zał. nr 2. Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 r. nr 53 ,poz. 311 ze zm.)

Zał. nr 3. Projekt Umowy o dofinansowanie

Zał. nr 4. Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis

Zał. nr 5. Kryteria wyboru firm.

Zał. nr 6. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Zał. nr 7. Oświadczenie na temat powiązań Wnioskodawcy

Zał. nr 8. Wzór sprawozdania merytorycznego z udziału w Wyjeździe