Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

NCBR dla Firm wsparcie przedsiębiorców z POIR

środa, Czerwiec 12, 2019

W dniu 27 czerwca br. w Lublinie odbędzie się spotkanie realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W dniu 27 czerwca br. w Lublinie odbędzie się spotkanie realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podczas którego uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne podczas aplikowania o wsparcie na realizację innowacyjnych projektów. W trakcie tego spotkania eksperci NCBR zaprezentują możliwości uzyskania dofinansowania na działania, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej przez formy działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów lub usług. Uczestnicy spotkania poznają m. in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), omówione zostaną również szczegółowo zasady i kryteria oceny projektów, a także pokazane zostaną konkretne przykłady Beneficjentów, którzy realizują innowacyjne projekty dofinansowane z POIR.

Więcej informacji oraz zapisy: https://www.ncbrdlafirm.pl/27-czerwca-lublin/

 

logo.png