Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

NLab: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge

poniedziałek, Październik 16, 2017

NLab: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge - międzynarodowe wydarzenie zorientowane na nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami biznesu z całego świata. W Lublinie gościć będzie biznesowa delegacja, na której czele stanie Brian Sandoval – Gubernator Stanu Nevada.

Organizatorami wydarzenia są: Samorząd Województwa Lubelskiego oraz stan Nevada (USA).

 

EFRR logo

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu pt. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”

 

Jesteś zainteresowany rynkiem amerykańskim? Nie trać szansy nawiązania relacji biznesowych z partnerami reprezentującymi jeden z najbardziej przyjaznych dla rozwoju biznesu stan w USA! 

Żaden z paneli w agendzie NLab: Nevada-Lubelskie acceleration bridge nie pasuje tematycznie do obszaru Twojej działalności lub zainteresowań? Zarejestruj się, a zorganizujemy dla Ciebie spotkanie B2B z przedstawicielami Biura Gubernatora Stanu Nevada ds. Rozwoju Gospodarczego. Przy rejestracji i wyborze panelu prosimy o zaznaczenie opcji: "Nie reprezentuję żadnej z powyższych branż ale jestem zainteresowany/a rynkiem amerykańskim".

Pobierz broszurę wydarzenia

Patroni NLab

NLab: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge

Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej zaawansowanej pod względem technologicznym gospodarki na świecie. Warunki do prowadzenia tam biznesu są bardzo dobre, zaś pozycja USA w handlu zagranicznym Polski stale wzrasta. Obroty handlowe Polski z USA w 2014 r. przekroczyły 10,3 mld USD, a Stany były dla Polski 13 partnerem w eksporcie z udziałem 2,2 %. USA są wielkim światowym importerem, rynkiem otwartym, zaś średnia stawka celna jest relatywnie niska. Pozycja zdobyta na rynku amerykańskim otwiera możliwości w skali globalnej. Dlatego też nawiązanie relacji handlowych z USA jest dużą szansą dla przedsiębiorców z Lubelszczyzny

Konferencja NLab: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge podzielona będzie na kilka paneli dyskusyjnych, podczas których każdy będzie mógł wysłuchać interesujących i przede wszytkim praktycznych wskazówek dotyczących współpracy polsko-amerykańskiej, w tym również w obszarze współpracy biznesu z nauką. Oprócz wybitnych przedstawicieli z Nevady gościć będziemy krajowych i lubelskich ekspertów. Wszyscy razem zmierzą się w merytorycznych panelach tematycznych:

  • instytucje akceleracyjne / wsparcie biznesu,
  • innowacyjne technologie wodne,
  • innowacje w obszarze gier wideo,
  • systemy autonomiczne dla pojazdów,
  • fotonika.

W programie zaplanowano również podpisanie listu intencyjnego, którego celem będzie wdrożenie międzynarodowego programu akceleracyjnego dla ambitnych start'upów z naszego regionu.

 

Jak doszło do współpracy województwa lubelskiego ze stanem Nevada?

Pierwsza przyjazdowa misja gospodarcza z Nevady odbyła się w lipcu 2015 r. Wydarzenie miało na celu nawiązanie i rozwój kontaktów biznesowych między przedsiębiorstwami i środowiskami biznesowymi stanu Nevada oraz reprezentantami lubelskich firm i IOB. Biznes Nevady był reprezentowany przez przedstawicieli firm i agencji, m.in. Northern Nevada Development Authority, Izbę Przemysłowo-Handlową z Carson City reprezentującą wielu producentów zainteresowanych współpracą poprzez zakładanie spółek joint venture. W trakcie misji odbyły się seminaria biznesowe, rozmowy B2B między lubelskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami oraz wizyty studyjne.

30 lipca 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie podpisano list intencyjny o współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim a Stanem Nevada. W obecności ówczesnego Wicepremiera Janusza Piechocińskiego protokół podpisał Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego, zaś stan Nevada reprezentował gubernator Brian Sandoval. Jest to dokument inicjujący ustanowienie przyjacielskich i partnerskich relacji między regionami oraz zacieśnienie współpracy gospodarczej.

Kolejnym punktem współpracy była wyjazdowa wielosektorowa misja gospodarcza przedstawicieli biznesu lubelskiego do Nevady, która miała miejsce w listopadzie 2015 r. W wyjeździe uczestniczyli przedsiębiorcy z branży software, IT, maszynowej (w tym lotnictwo, również bezzałogowe) oraz producenci branży medycznej i farmaceutycznej. Podczas tego wyjazdu  członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski podpisał list intencyjny o współpracy z Northern Nevada Development Authority (NNDA – agencja zajmująca się rozwojem gospodarczym regionu Sierra).

Stan Nevada nazywany jest amerykańskim rajem podatkowym - jest jednym z kilku stanów USA bez stanowego podatku od dochodów osobistych (PIT) oraz od przedsiębiorstw (CIT). Dodatkowo w kompetencjach władz poszczególnych powiatów są zwolnienia podatkowe od zainwestowanego kapitału. Mając to na uwadze, Samorząd Województwa Lubelskiego nawiązał relacje właśnie z Nevadą, stanem w zachodniej części Stanów Zjednoczonych Ameryki. Misja gospodarcza, która odbyła się w dniach 14-21 kwietnia 2016 r. była kontynuacją działań podjętych przez województwo lubelskie w celu otwarcia przedsiębiorstw z naszego regionu na rynek amerykański. W Lublinie odwiedziły nas firmy z Nevady (Coral LLC, HLSL Institute, JadinTech, Robot Army, AHA Management and Consulting, K2 Energy Solutions, Inc, Solar LED Safety Strips) oraz przedstawiciele GOED z Kristopherem Sanchezem na czele.

W dniach 14-21 października 2016 r. w ramach kontynuacji współpracy pomiędzy regionami grupa naukowców z Politechniki Lubelskiej odbyła wizytę studyjną w Stanach Zjednoczonych. Na czele polskiego zespołu stanął Rektor Politechniki prof. Piotr Kacejko oraz Kierownik Katedry Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, prof. Mirosław Wendeker. Podczas wyjazdu reprezentanci lubelskiej uczelni mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Biura Ekonomicznego Gubernatora Nevady, spółek przewozów miejskich, uniwersytetów amerykańskich i izb handlowych. Umożliwiono im również wizytę w centrach naukowo-badawczych.

Podczas wizyty w University of Nevada Las Vegas w obecności Konsula Honorowego Johna Petkusa, Rektor Kacejko oraz Dziekan Carl Reiber podpisali list intencyjny o współpracy obu uniwersytetów - kolejny znak bliskiej relacji biznesowej i edukacyjnej między Polską i Nevadą. Widzimy olbrzymi potencjał do współpracy między naszymi regionami, szczególnie w kwestiach technologii transportowych, dronów i odnawialnych źródeł energii. Grupa z Politechniki Lubelskiej wzięła też udział w konferencji WASET (World Academy of Science, Engineering and Technology) w San Francisco.

Dlaczego powinieneś przyjść 17 października na konferencję Lubelskie-Nevada Acceleration Bridge?

Zyskujesz okazję do wymiany doświadczeń i rozwiązań z liderami i ekspertami z różnych dziedzin, a także możliwość znalezienia potencjalnego partnera biznesowego z zagranicy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Dlaczego Lubelskie i Nevada?

  • Nevada to stan przyjazny dla rozwijania biznesu, bez podatku korporacyjnego i dochodowego od osób prawnych. Równie atrakcyjne środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości gwarantuje Województwo Lubelskie oferując najwyższą pomoc publiczną.
  • Lubelskie i Nevada to regiony, w których inwestorzy mogą rozwijać swoje przedsiębiorstwa, czerpiąc korzyści z przyjaznego otoczenia dla biznesu, bliskości potencjalnych klientów i wykwalifikowanych pracowników.
  • Lubelskie jest ważnym ośrodkiem akademickim w Polsce, prowadzącym aktywne i innowacyjne badania we współpracy z firmami z regionu i nie tylko.
  • Lubelskie to idealna lokalizacja dla inwestycji łączących rozwój na rynkach zachodnich i ekspansję na rynki wschodnie, takie jak Rosja i Ukraina.

 

 

NLab: Nevada-Lubelskie acceleration bridge