Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Nowa Tarcza Antykryzysowa 2.0

piątek, Listopad 6, 2020

Mateusz Morawiecki przedstawił założenia gospodarczego planu pomocowego. Nowa Tarcza Antykryzysowa 2.0 zakłada wsparcie m.in. umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR czy wydłużenie programu Tarczy Finansowej, jednak fundusze będą przydzielane według pewnych kryteriów.

Zapowiadane działania:

Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)

Przekazanie dla firm subwencji w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych. Warunkiem będzie spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.
Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
Planowany termin: do połowy grudnia. Planowany start: styczeń 2021 r.

Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju

Umorzenie subwencje finansowe z PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warunkiem będzie skumulowany spadek przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.
Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
Planowany termin umorzenia: I połowa 2021 r.
 
Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)
 
Zmiena zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych – z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r. Wdrożona zostanie także szybka ścieżka dla dużych MŚP.
Rozwiązanie przeznaczone będzie dla dużych firm oraz dużych MŚP i obejmie wszystkie branże.
Planowany termin: do połowy grudnia.
 
Pożyczki długoterminowe z gwarancją
Kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Z Komisją Europejską będzie konsultowana możliwość dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.
Rozwiązanie przeznaczone będzie dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, a także dla wszystkich branż.
 
Dofinansowanie do zatrudnienia
Kontynuacja dopłaty do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
Rozwiązanie przeznaczone będzie dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
 
Przedłużenie postojowego
Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami.

Zwolnienie ze składek na ZUS

Przedłużenie zwolnienia ze składek na ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami.

Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes”

Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczyć będzie nie tylko nowej działalności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu.  
Rozwiązanie przeznaczone będzie dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
 
Polityka drugiej szansy
Agencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw.
Rozwiązanie przeznaczone dla firm w restrukturyzacji.
 
Dofinansowanie leasingu
Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywała koszty leasingu. Rozwiązanie przeznaczone dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.