Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Nowe zasady opłacania składek ZUS

poniedziałek, Wrzesień 11, 2017

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe przepisy ułatwiające opłacanie składek. Kilka wpłat na różne rachunki bankowe zastąpi jeden zwykły przelew.

 

Jeden rachunek składkowy

 

Od 2018 r. każdy przedsiębiorca dostanie indywidualny numer rachunku składkowego, na który będzie wpłacał łączną kwotę składek. Wpłacona kwota zostanie podzielona przez ZUS na poszczególne ubezpieczenia, przy czym w pierwszej kolejności składki pokryją najstarsze zadłużenie. Wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze w oparciu o schemat składek za ostatni miesiąc, które przedsiębiorca wpisał do deklaracji rozliczeniowej. 

 

konto, ZUS, ubezpieczenie społeczne, składka, ubezpieczenie zdrowotne
Źródło: ZUS.pl

 

Informację o numerze personalnego rachunku składkowego przedsiębiorcy otrzymają pocztą, dlatego istotna jest aktualizacja danych adresowych, jeżeli nastąpiły w nich jakiekolwiek zmiany. Jeśli do końca grudnia 2017 r. przedsiębiorca nie dostanie informacji o numerze rachunku składkowego powinien koniecznie skontaktować się z jakąkolwiek placówką ZUS lub poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej, ponieważ dotychczasowe rachunki do wpłat będą zamknięte. Planowane rozwiązanie pozwoli na natychmiastowe rozliczenie składek, ponieważ wpłaty zostaną od razu zaksięgowane na koncie płatnika.

Od 1 stycznia 2018 r. jednym przelewem, na jeden rachunek składkowy, można będzie opłacić wszystkie składki na:

  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych).

 

Ubezpieczenie pod warunkiem braku długów składkowych

 

Kwota wpłacona na indywidualne konto w pierwszej kolejności pokryje najstarsze zaległości, dzięki czemu nie będą narastały odsetki za zwłokę. Oznacza to jedna również, że przedsiębiorcy nie będą mogli opłacić tylko bieżących lub wybranych przez siebie składek np. aby korzystać ze świadczeń chorobowych, czy zdrowotnych.

 

ZUS, składka, ubezpieczenie, firma

 

Rozwiązanie dla przedsiębiorców posiadających zaległości w ZUS

 

Każdy przedsiębiorca posiadający długi składkowe może skorzystać z układu ratalnego, zawierając z ZUS odpowiednią umowę. Na jej podstawie wpłata zostanie rozliczona chronologicznie zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Tylko takie rozwiązanie pozwala na posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, a więc prawa do świadczeń, przy jednoczesnej spłacie zaległości składkowych. W zawarciu układu pomogą doradcy, którzy pozostają do dyspozycji we wszystkich placówkach ZUS.

 

Źródło: ZUS.pl