Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Ogłoszenie wyników naboru JST do udziału w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim”

piątek, luty 5, 2021

Projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem uczestnictwa JST w projekcie na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2021 r. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” następujące Jednostki Samorządu Terytorialnego:

 

 

Lp. Nazwa jednostki

1.  Gmina Ostrów Lubelski

2.  Gmina Wysokie

3.  Powiat Włodawski

4.  Powiat Łukowski

 

Zgodnie z §3 ust. 13 Regulaminu uczestnictwa JST w projekcie, każda JST zakwalifikowana do udziału w Projekcie, jest zobowiązana do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie, stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu, w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Niepodpisanie umowy jest równoważne z rezygnacją uczestnictwa w projekcie.

 

Ponadto informujemy, że nabór do projektu nadal trwa.

O zakwalifikowaniu gmin lub powiatów do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc ograniczona.