Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU JST DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”

piątek, Wrzesień 3, 2021

Projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem uczestnictwa JST w projekcie na posiedzeniu w dniu 2 września 2021 r. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” następujące Jednostki Samorządu Terytorialnego:

 

Lp. Nazwa jednostki
1 Gmina Urzędów
2 Gmina Wilkołaz
3 Gmina Gościeradów

 

Zgodnie z §3 ust. 13 Regulaminu uczestnictwa JST w projekcie, każda JST zakwalifikowana do udziału w Projekcie, jest zobowiązana do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie, stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu, w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Niepodpisanie umowy jest równoważne z rezygnacją uczestnictwa w projekcie.

Ponadto informujemy, że nabór do projektu nadal trwa.

O zakwalifikowaniu gmin lub powiatów do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc ograniczona.