Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Ogłoszono przetargi na rekonstrukcję i przebudowę oddziałów Państwowej Straży Granicznej Ukrainy

czwartek, Czerwiec 27, 2019

Polskie firmy są zapraszane do składania ofert w terminie do 19 lipca 2019 r.

Państwowa Straż Graniczna Ukrainy zaprasza polskie firmy do startowania w przetargach o  rozbudowę swoich oddziałów na granicy polsko-ukraińskiej w ramach realizacji Umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą dotyczącej udzielenia pożyczki, która zakłada poniższe wymogi:

  • całkowita wartość projektu przebudowy 7 oddziałów straży granicznej wynosi około 7 milionów Euro.
  • polskie firmy są zapraszane do składania ofert w terminie do 19 lipca 2019 r.
  • wartość towarów, robót i usług polskiego pochodzenia w ramach umowy finansowej nie może być niższa, niż 60% wartości zamówienia.
  • zamówienia realizowane są zgodnie z Ustawą Ukrainy „O zamówieniach publicznych”.
  • polskie podmioty startujące w przetargu powinny odpowiadać szczegółowym kryteriom, określonym w dokumentacji przetargowej.

Dostęp do składania ofert, dokumentacja przetargowa oraz szczegółowe informacje o przetargach znajdują się na portalu zamówień publicznych Ukrainy:

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu w Zachodnim Regionalnym Oddziale Państwowej Straży Granicznej Ukrainy:

Oleg Beliński, tel. +380 32 276 78 36, e-mail: vkb_zhru@dpsu.ua

 

Dokument do pobrania  Przetarg - infrastruktura graniczna