Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Orły Eksportu Województwa Lubelskiego - wręczenie nagród

środa, Maj 25, 2016

Poznaliśmy Orły Eksportu Województwa Lubelskiego. Regionalne Orły Eksportu to ogólnopolski cykl wydarzeń, który ma na celu promocję eksportu oraz wyłonienie oraz nagrodzenie regionalnych liderów eksportu. Uroczysta gala odbyła się 23 maja 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

NAJLEPSZY EKSPORTER REGIONU: CBM Polska Sp. z o.o.Stanchem SJDrukarnia Dako SJ

NAJDYNAMICZNIEJSZY EKSPORTER REGIONU: Spiżarnia SJZM Wierzejki SJStella Pack S.A.

REGIONALNY PRODUKT EKSPORTOWY: Ursus S.A.Spółdzielnia Pszczelarska APISAGRAM S.A.

INNOWACYJNY PRODUKT EKSPORTOWY: Ambra S.A.VeranoMedi-Sept Sp. z o.o.

OSOBOWOŚĆ EKSPORTU: Jan Andrzej Wielgus, Ursus S.A.Grzegorz Cioczek, Paweł Wójciak, Katarzyna Zdybicka-Wójciak, MastermediaBogdan Obst, OBST S.A.

Orły Eksportu Woj. Lubelskiego  

                           

 

Ogłoszenie wyników konkursu poprzedzone było konferencją poświęconą tematyce promocji eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm. Debatowano o instrumentach wsparcia polskich eksporterów, poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz budowaniu marki na rynkach międzynarodowych. Jako rynki perspektywiczne wskazywano m.in. na rynki egzotyczne, azjatyckie i Amerykę Południową. Z państw wymieniano np. Kazachstan, Koreę Południową, Katar, Brazylię, czy Argentynę. Mowa była również o rynku amerykańskim w kontekście głośno omawianej ostatnio umowy TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji), jako rynku stanowiącym szansę dla polskich firm.

Podczas dyskusji padały również zapytania do eksporterów biorących udział w wydarzeniu. Na pytanie, które czynniki są kluczowe dla sukcesu ekspansji zagranicznej, spośród kilku możliwych odpowiedzi wybierano: dobre produkty finansowe minimalizujące różne ryzyka oraz dostęp do kompleksowej informacji o potencjalnych rynkach. Największe trudności, z jakimi spotykają się eksporterzy z województwa lubelskiego, to brak trafnej analizy rynku i potencjalnego popytu na produkt oraz skomplikowane przepisy i procedury prawne. W trakcie debaty dyskutowano również o tym, jak trudno jest zbudować polską markę na rynkach zagranicznych. Można było jednak wywnioskować, iż polskie marki są rozpoznawalne, gdyż są często podrabiane np. na Wschodzie.

W ostatnich latach obserwujemy systematyczny wzrost polskiego eksportu. Lubelszczyzna staje się prężnym ośrodkiem eksportowym i jak zaznaczył Artur Habza, dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL, stale rośnie dynamika eksportu przetworzonych już dóbr - sprzedajemy coraz więcej przetworzonych produktów. Największą wartość z eksportu w 2015 roku osiągnęliśmy eksportując produkty z branży metalowo-maszynowej, na drugim miejscu były towary rolno-spożywcze. Dyrektor nakreślił też działania Województwa oparte na współpracy z firmami, instytucjami otoczenia biznesu i samorządami.

Nasze rodzime firmy z coraz większym powodzeniem konkurują na nowych, trudniejszych i bardziej wymagających rynkach, czego przykładem jest ich obecność w Azji i Afryce. Regionalny przemysł ukierunkowany jest nowe technologie oraz wysoką jakość, co przynosi efekty i coraz większe uznanie wśród zagranicznych kontrahentów.

 

Podczas wydarzenia doszło też do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Województwem Lubelskim oraz Bankiem Zachodnim WBK w sprawie współpracy, której celem jest pomoc firmom w ich działalności eksportowej. 
 

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Województwem Lubelskim a Bankiem Zachodnim WBK

 

Galeria: